Finn byggesaker, tegninger, reguleringsplaner og mer

Byggesaker finner du enkelt via vårt kartportal, velg Forenklet Kartløsning. Skal du finne ut hva eiendommen din er regulert under? Eller skal du hente tegninger eller ferdigattest fra en tidligere byggesak? Da er Forenklet kartløsningen god å bruke. Se veiledninger nedenfor. 

Kartløsningen

Når du har valgt aktuell kommune, kommer du inn i kartet. I kartløsningen finner du blant annet eiendomsinformasjon, tegninger, reguleringsplaner, pågående byggesaker og tidligere byggesaker. 

kartportal-bilde - Klikk for stort bilde

Hvordan finne byggesaker og tegninger i kartet?

For å finne byggesaker av eldre eller nyere tid, så har vi laget en veileder som kan hjelpe deg med å finne frem i kartløsningen. Veilederen finner du her "Veileder for byggesaksarkivet og nye byggesaker (PDF, 730 kB)".

Husk at tegninger er knyttet til byggesaker. Det vil si at tegninger av huset ligger inne i byggesaksarkivet i kartløsningen. 

Hvordan finne reguleringsplaner og andre planer i kartet?

For å finne reguleringsplaner og/eller kommuneplan, så har vi laget en egen veileder for det også. Veilederen finner du her "Veileder for reguleringsplaner og kommunedelplaner (PDF, 395 kB)". 

Du finner pågående byggesaker også i arkivinnsyn.