Byplan 2018 - 2030

Den siste versjon av byplanen ble vedtatt den 22.05.19.

Byplanen med vedlegg kan lastes ned her:

Retningslinjer til bestemmelsene:

Veileder universell utforming Tønsberg historiske by (PDF, 2 MB)

Utgått Byplan:

Link til byplanen for 2014-2026 (som virket frem til 22.05.2019).