Kommunedelplan for klima og energi 2018 - 2028

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 har Tønsberg bystyre i møte 20.06.2018, BY- sak 076/18, vedtatt kommundelplan for klima-og energi 2018 – 2028, planID 070490017.

Hensikt med planen

Kommunedelplanen for klima og energi skal være grunnlaget for kommunens innsats i klimaarbeidet. Planen består av en hoveddel med målsettinger og strategier og en handlingsdel med konkrete tiltak.

Kommunedelplan for klima og energi - Hoveddel (PDF, 909 kB)

Kommunedelplan for klima og energi - Handlingsdel (PDF, 263 kB)