Kommuneplanen 2018-2030

Kommuneplanen for Tønsberg kommune ble delvis revidert i perioden 2017-2019, og vedtatt i Bystyret den 22.05.2019. Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

Den skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser. Kommuneplanen har en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp i fireårsperioden. Handlingsdelen skal revideres årlig.

Samfunnsdel og handlingsdel

Samfunnsdel og handlingsdel kan lastes ned her:

Arealdel

Arealdelen med vedlegg kan lastes ned her:

Disse kartene er i pdf format. Dersom du ønsker nærmere informasjon om ditt nærområde anbefaler vi kommunens kartløsning.

NB! Del av planen er vedtatt unntatt rettsvirkning som følge av innsigelse. Det gjelder områder som var omfattet av hensynssone nasjonalt viktig kulturmiljø i Slagendalen og på Jarlsberg i forrige arealdel (trykk her for å se sonene).  

Veiledere og retningslinjer til bestemmelsene:

Utgått arealdel:

Link til kommuneplanen for 2014-2026 (som virket frem til 22.05.2019).