Deling av eiedom

Hva tilbyr vi?

Du får opprettet en ny selvstendig eiendom med eget gårdsnummer og bruksnummer. Den nye eiendomsgrensen blir målt opp og merket med offentlige grensemerker der det er mulig.

Den nye eiendommen og grensene blir registrert i matrikkelen (eiendomsregisteret) og blir tinglyst. Du får tilsendt et matrikkelbrev etter det.

Slik søker du

Vent fjorten dager for eventuelle nabomerknader før du sender søknaden inn til kommunen.

Hva skal være med i en søknad om deling?

 • Søknadsskjema (rekvisisjon av deling- og oppmåling av eiendom).
 • Kartutsnitt av eiendommen hvor det er tegnet inn nye grenser.
 • Nabovarsel (skjema).
 • Opplysninger gitt i nabovarsel (skjema).
 • Kvittering for nabovarsel (skjema).
 • Eventuelle nabomerknader.
 • Eventuelt søknad om dispensasjon.
 • Eventuell erklæring om rettigheter.

Hva skjer videre med din søknad?

 • Geodataavdelingen i kommuneutvikling mottar og gjennomgår søknaden.
 • Byggesaksavdelingen overtar saken og innhenter tillatelse, samtykke eller uttalelse fra andre berørte myndigheter (for eksempel Statens Vegvesen).
 • Godkjent søknad blir sendt tilbake til Geodataavdelingen for gjennomføring av kart- og delingsforretning.
 • Kart- og delingsforretningen blir gjennomført som et møte på eiendommen der grenseforløp fastsettes i samarbeid med eier og naboer. Dere mottar et matrikkelbrev som viser de fastsatte grensene for eiendommen.

Hva koster det?

Åpningstider

kundemottaket er åpen: 

mandag, tirsdag, torsdag og fredag
Kl. 09.00 - 11.00 og 12.00 - 15.00
.  Vi er stengt på onsdager. 

Har du spørsmål som har med parkering, vei eller vann og avløp å gjøre, ta kontakt med Bydrift.  

Kundemottak er stengt i lunsjpausen og på onsdager. Saksbehandlere for byggesak er ikke tilgjengelige på telefon på onsdager.