Grensejustering

Hva tilbyr vi?

Grensejustering der arealet for involverte eiendommer kan justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksgrensen er satt til 500 m²). 

Du får oppmålt, vist og merket eiendomsgrensen din, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig. De nye eiendomsgrensene blir registrert i matrikkelen (eiendomsregisteret).

Hvem kan få tilbudet?

Grunneiere som ønsker å justere grenser eller overføre areal mellom eiendommene.

Slik søker du

Send inn søknadsskjema "Rekvisisjon av kartforretning" sammen med et situasjonskart som markerer eiendommens beliggenhet. Situasjonskart kan du skrive ut fra vår elektroniske karttjeneste

Samtlige parter må være enige ved en eventuell grensejustering.

Hva skjer videre med din søknad?

Geodataavdelingen i kommuneutvikling mottar og gjennomgår søknaden.

En godkjent søknad fra oss resulterer i en kartforretning som er et møte på eiendommen der grenseforløp fastsettes i samarbeid med eier og naboer. Deretter blir det utstedet et matrikkelbrev som viser de fastsatte grensene for eiendommen. 

Behandlingstid er inntil 6 måneder. Vi gjør oppmerksom på vintertillegg på cirka fire måneder.

Hva koster det?

Åpningstider

På grunn av sommerferieavvikling har kundemottaket for Kommuneutvikling i juli og august reduserte åpningstider:
kundemottaket er åpen på mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 12:00 til 15:00. Vi er stengt på onsdager. 

Har du spørsmål som har med parkering, vei eller vann og avløp å gjøre, da bør du ta kontakt med Bydrift.  

Vanlige åpningstider er:

mandag, tirsdag, torsdag og fredag 
Kl. 09.00 - 11.00 og 12.00 - 15.00 

Vi er stengt i lunsjpausen og på onsdager.  

Saksbehandlere for byggesak er ikke tilgjengelige på telefon på onsdager.