Påvisning av eiedomsgrenser

Hvis du ønsker å få avklart grensepunktene for en eiendom, så kan du bestille en grensepåvisning. Tjenesten gjelder kun for eiendommer med matrikkelbrev eller koordinatbestemte målebrev. Grensepåvisning for eiendommer uten koordinatbestemte målebrev krever mer omfattende saksbehandling og har et høyere gebyr. 

Hva må du gjøre?

Bestill grensepåvisning etter matrikkelbrev, eller koordinatfestet målebrev. Legg ved enten et situasjonskart, et matrikkelbrev eller et koordinatfestet målebrev som viser hvilke grensepunkter som ønskes påvist. 
Situasjonskart kan hentes på kommunens kartportal.

Send søknaden til postmottak@tonsberg.kommune.no.

Dette gjør kommunen

Når vi har mottatt og registrert søknaden, behandler forespørselen og utfører oppdraget. Grensepunkter blir merket, og berørte parter blir orientert. 

Skjema for grensepåvisning

Du finner skjema for grensepåvisning her

Behandlingstid 

Behandlingstiden på denne tjenesten er inntil 3 uker. 

Hva koster det?