Sammenslåing av eiendommer

Når du skal slå sammen eiendommer, så må du oppfylle kravene som er oppsummert nedenfor og sende inn skjema til kommunen. 

Det er ingen gebyrer knyttet til sammenslåing av eiendommer. 

Krav til søknad om sammenslåing 

  • Søknaden må være signert av eier (hjemmelshaver).
  • Eiendommene må ligge i samme kommune.
  • Eiendommene må være tilstøtende.
  • Eiendommene må ha samme hjemmelshaver.
  • Det må ryddes opp i tinglyste heftelser.
  • Sammenslåingen må ikke føre til prioritetskollisjon mellom partene

Slik søker du om sammenslåing

  • Fyll ut skjemaet "Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter (PDF, 997 kB)". Husk å oppgi alle eiendommene som skal slås sammen.
  • Alle hjemmelshaverne må fylle ut og skrive under på skjemaet og oppgi fullt fødselsnummer / organisasjonsnummer.
  • Ved eventuell prioritetskollisjon, ta kontakt med kommunen. 
  • Send søknaden inn til kommuneutvikling på e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no

Åpningstider

kundemottaket er åpen: 

mandag, tirsdag, torsdag og fredag
Kl. 09.00 - 11.00 og 12.00 - 15.00
.  Vi er stengt på onsdager. 

Har du spørsmål som har med parkering, vei eller vann og avløp å gjøre, ta kontakt med Bydrift.  

Kundemottak er stengt i lunsjpausen og på onsdager. Saksbehandlere for byggesak er ikke tilgjengelige på telefon på onsdager.