Seksjonering og reseksjonering

Hvis du for eksempel ønsker å seksjonere en eiendom eller dele opp en bygning i seksjoner, så kan du søke om seksjonering.

Hva er seksjonering og reseksjonering?

Seksjonering er å dele opp for eksempel en bygning eller en eiendom i flere eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningen. Endringer av allerede seksjonerte eiendommer eller boenheter, kalles for reseksjonering. 

Typiske boliger å seksjonere er leilighetsbygg, forretningsgårder eller et bygg som består av en blanding av forretning og leiligheter.

En seksjon kan bestå av to typer seksjoner: boligseksjoner og næringsseksjoner. Ved en seksjonering vil det alltid være et fellesareal som alle seksjonseierne har en andel i. Alle seksjonseierne er samtidig del av et sameie.

Slik søker du

Søknadsskjema og veiledning finner du på regjeringen.no. Det skal følge med plantegninger av alle etasjer med avgrensing for hver seksjon. Bruken av hvert rom skal være tydelig angitt på tegningene. I tillegg skal situasjonsplan og vedtekter alltid legges ved. Når noen signerer begjæringsskjemaet på vegne av hjemmelshaver vil det være behov for en fullmakt, eller hvis det er pant på eiendommen kan i noen tilfeller være behov for et samtykke.

Husk å legge ved følgebrev med kontaktinformasjon (navn, telefonnummer, e-post og adresse).       

Reseksjonering       

Reseksjonering vil si å endre på en gjeldende seksjonering. Hvis eiendommen er pantsatt, vil det ofte være behov for at panthaver gir sitt samtykke til reseksjonering. 

Oppheving / sletting av seksjonering:

Dersom du ønsker å oppheve sameiet på eiendommen din må du fylle ut dette skjema:

Samtlige panthavere må samtykke til slettingen. Sameiebrøken i det slettede eierseksjonssameiet legges til grunn og pant i de opprinnelige seksjonene går over til å hefte i den ideelle andelen som seksjonens sameiebrøk representerer. 

Vær obs på at oppheving av seksjonering ikke endrer hvordan bygningen er registrert i kommunenes registre. Oppheving av seksjonering endrer ikke kommunale avgifter. Endring av antall boenheter i en bygning må gjøres gjennom en søknad etter plan- og bygningsloven, etter at dere har opphevet seksjoneringen.

Behandlingstid

Vi behandler en komplett søknad innen 12 uker og sender saken til Kartverket for tinglysing. Deretter sender vi alle dokumentene tilbake til søker sammen med matrikkelbrev og faktura.

Hvis dere skal fordele utearealer må vi gjennomføre en oppmålingsforretning etter matrikkelloven før vi kan sende dokumentene til tinglysing. Det kan ta opp til 16 uker å gjennomføre oppmålingen.

Hva koster det?

Du finner gebyr for seksjonering og reseksjonering her.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål, så kan du ta kontakt med kommuneutvikling på telefon 33 34 86 00, eller sende en e-post til kommuneutvikling@tonsberg.kommune.no. 

Åpningstider

kundemottaket er åpen: 

mandag, tirsdag, torsdag og fredag
Kl. 09.00 - 11.00 og 12.00 - 15.00
.  Vi er stengt på onsdager. 

Har du spørsmål som har med parkering, vei eller vann og avløp å gjøre, ta kontakt med Bydrift.  

Kundemottak er stengt i lunsjpausen og på onsdager. Saksbehandlere for byggesak er ikke tilgjengelige på telefon på onsdager.