Bystyret

Klikk for stort bildeBystyret velges ved kommunevalget og er kommunens øverste politiske styringsorgan.

Bystyret treffer vedtak i kommunen i alle saker så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Her behandles saker som er pålagt ved lov og en rekke saker som kommunen anser som riktig at bystyret skal behandle.

Bystyremøtene

Møtene i bystyret er åpne for publikum, holdes i bystyresalen i Tønsberg rådhus og overføres direkte fra vår web-tv.