Bystyret

Bystyret velges ved kommunevalget og er kommunens øverste politiske styringsorgan.

1. rekke: Reidar Smidsrød (KrF), utvalgsleder,  Lene Lauritsen Kjølner (uavhengig), Rune Sørdalen (H), Bent Moldvær (FrP) varaordfører, Petter Berg (H) ordfører, Per Martin Aamodt (Ap), Anette Viken (SV), Suzy Haugan (V) og Steinar Solum (SP) 2.rekke: Torild Dehnæs (KrF), Anne-May Hogsnes (FrP), Anne Holm Moen (Ap), Marianne Gran (Ap), Ida Helen Sakshaug (H), Mary-Ann Oshaug (Ap), Lise L. Mandal (H), Kari Asmyhr (Ap), Ellen Eriksen (FrP) 3.rekke: Olav Sannes Vika (SV), Joke Verwaard (V - flyttet fra kommunen ), Terje Olsen (MDG) utvalgsleder, Hilde Sørdalen (Ap), Mathilde Gran Karoliussen (Ap), Tove Rise Kværne (H) 4.rekke: Aksel Even Haraldsen (H), Erik Steenbuch  (FrP),(varamedlem), Bent Kittelsen (FrP), utvalgsleder, Håkon Helge Hjemly (Ap), Ellen Marine Lian (H),  Henning Wold (H), utvalgsleder, Lisbeth Johansen (Ap) 5.rekke: Ole Sverre Lund (H),utvalgsleder, Morten Asplin (H), Harald Berg (H) varamedlem, Harald Haug Andersen (Ap), Anne Line Broen (AP), Ketil Teigen (Ap), Harald Madsen (FrP) varamedlem, Gunhild Rui (Ap) varamedlem og Øyvind Jacobsen (Ap) - Klikk for stort bilde Bystyret treffer vedtak i kommunen i alle saker så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Her behandles saker som er pålagt ved lov og en rekke saker som kommunen anser som riktig at bystyret skal behandle.

Møtene i bystyret er åpne for publikum, holdes i bystyresalen i Tønsberg rådhus og overføres direkte fra vår web-tv.