Bystyrets medlemmer og varamedlemmer 2015 – 2019

Arbeiderpartiet

 1.  Per Martin Aamodt, medlem 
 2.  Marianne Gran, medlem  - flyttet juni 2017
 3.  Anne Holm Moen, medlem  
 4.  Kari Asmyhr, medlem   
 5.  Ketil Rune Halvorsen Teigen, medlem   
 6.  Ragnar Fevang, medlem   
 7.  Mary-Ann Oshaug, medlem  
 8.  Anne Line Broen, medlem   
 9.  Lisbeth Johansen, medlem   
 10.  Håkon Helge Hjemly, medlem – flyttet sept. 2016  
 11.  Øyvind Jacobsen, medlem   
 12.  Hilde Sørdalen, medlem   
 13.  Mathilde Gran Karoliussen, medlem   - perm 010817 - 300618
 14.  Harald Haug Andersen, medlem   
 15.  Gunhild Rui, varamedlem    - fast fra september 2016
 16.  Marianne Kvalheim Kølner, varamedlem   - fast fra juni 2017
 17.  Mian Hamid Bashir Rizwani, varamedlem   - fast 010817-300618 
 18.  Anne Marit Langedal, varamedlem    
 19. Berit Eivi Nilsen, varamedlem   
 20.  Tony Christensen, varamedlem    
 21.  Fatima Ammar Khadaiar Al-Amili, varamedlem    
 22.  Anne Merethe Frostad Nilsen, varamedlem   
 23.  Kristian Erling Hansen, varamedlem    
 24.  Jan Olav Hay, varamedlem    
 25.  Karl Reite, varamedlem    
 26.  Liselotte Aune Lee, varamedlem    
 27.  Dan Andreas Rugsveen, varamedlem    
 28.  Olaf Franck Mathiassen, varamedlem   
 29.  Mona Synnøve Mathisen, varamedlem   
 30.  Donald Thomas Campbell, varamedlem    
 31.  Kirsten Isdahl Bakke, varamedlem 
 32. Nils Erik Dahle, varamedlem fra september 2016
 33. Lars jørgen B. Kjærås, varamedlem fra 01.08.17   

Fremskrittspartiet

 1.  Bent Moldvær, medlem
 2.  Ellen Eriksen, medlem    
 3.  Bent Kittelsen, medlem    
 4.  Inger Ellen Aanes Lexow, medlem    
 5.  Anne-May Hogsnes, medlem    
 6.  Harald Madsen, varamedlem 
 7.  Silje Marie Hassum, varamedlem 
 8.  Trond Mathisen, varamedlem 
 9.  Jan Brunsell, varamedlem 
 10.  Erik Steenbuch, varamedlem 
 11.  Rebecca Holder Christoffersen, varamedlem 
 12.  Henrik Skagen, varamedlem 
 13.  Jon Eirik Eide-Larsen, varamedlem

Høyre

 1. Petter Berg, medlem 
 2.  Henning Wold, medlem 
 3.  Ellen Marine Lian, medlem 
 4.  Ida Helen Sakshaug, medlem 
 5.  Ole Sverre Lund, medlem 
 6.  Rune Sørdalen, medlem 
 7.  Frank Pedersen, medlem 
 8.  Lise Lorentzen Mandal, medlem 
 9.  Aksel Even Haraldsen, medlem
 10.  Tove Rise Kværne, medlem 
 11.  Morten Asplin, medlem 
 12.  Tone Helen Jørgensen, varamedlem 
 13.  Frank Brekke Larsen, varamedlem 
 14.  Harald Berg, varamedlem 
 15.  Hans-Jacob Lauritzen, varamedlem
 16.  Anna Nilsen Martin, varamedlem 
 17.  Arnulf Kåre Hestnes, varamedlem 
 18.  Leif Flemming Bakke, varamedlem 
 19.  Frode Stenstrøm, varamedlem
 20.  Trine Elisabeth Moos, varamedlem 
 21.  Bjørn Bergesen, varamedlem 
 22.  Fred Schandorff Dahl, varamedlem – flyttet 010417
 23.  Knut Bergan, varamedlem 
 24.  Arne Olaussen, varamedlem 
 25.  Knut Harry Arnesen, varamedlem 
 26. Jens Kristian Mikkelsen, varamedlem fra 010417

Kristelig Folkeparti

 1. Reidar Smidsrød, medlem 
 2. Torhild Dehnæs, medlem 
 3. Annemor Skauen, varamedlem – perm 070916 - 010818
 4. Anders Rønningen, varamedlem 
 5. Øyvind Olav Oppegård, varamedlem
 6. Stine Næss Askjer, varamedlem
 7. Anne-Lise Skarstad, varamedlem

Miljøpartiet De Grønne

 

 1. Terje Olsen, medlem 
 2. Kjell Anders Lier, varamedlem 
 3. Oda Inanna Stene, varamedlem 
 4. Geir Anthonisen, varamedlem 
 5. Lilly Brekke, varamedlem 
 6. Cornelia Emma Charlotte Mastervik, varamedlem

Senterpartiet

 1. Steinar Solum, medlem 
 2. Sigrun Våge, varamedlem 
 3. Else Marie Fevang Farnes, varamedlem
 4. Karl Terje Wold, varamedlem 
 5. Frøydis Huseby, varamedlem 

Sosialistisk Venstreparti

 1. Anette Viken , medlem 
 2. Olav Sannes Vika, medlem
 3. Mie Solum Tidemann, varamedlem 
 4. Karin H. Johannessen Rysst, varamedlem 
 5. Lars Egeland, varamedlem 
 6. Elise Amalie Thorin Løkø, varamedlem 
 7. Dagrun Skjelbred, varamedlem 

Venstre

 1. Suzy Christina Schriver Haugan, medlem 
 2. Joke Verwaard, medlem – flyttet 150317
 3. Josef Arvid Kleven, varamedlem – fast fra 150317
 4. Pål Schiøtz Henriksen, varamedlem  - perm fra 200416 inntil videre
 5. Britt Lillian Fevang, varamedlem 
 6. Carmen Mihaela Borg, varamedlem - død
 7. Stine Berntsen, varamedlem – flyttet 091116
 8. Linn Thea Kjærås, varamedlem fra 150316
 9. Heidi johannessen, vara fra 091116
 10. Hanna Inderaak Aukland fra 150317

Uavhengig

 1. Lene Lauritsen Kjølner, medlem