Byplan 2014 - 2026 (utgått)

Byplanen legger rammene for arealbruk og utvikling i Tønsberg by. Planen har til hensikt å styrke sentrum som bo- og oppvekstmiljø, nærings- handels- og kultursentrum.

Klikk for stort bildeRød stiplet linje angir byplanens virkeområde. For øvrige deler av kommunen er det kommuneplanens arealdel som er styrende.

Byplanen (vedtatt 07.09.15) består av følgende dokumenter:

Disse kartene er i pdf format. Dersom du ønsker nærmere informasjon om ditt nærområde anbefaler vi kommunens kartløsning.

Retningslinje til bestemmelsene: