Kommunal planstrategi

Planstrategi for Tønsberg 2015-2019 ble vedtatt i Bystyret 12.10.16 (BY-sak 145/16).

Planstrategien finner du her (PDF, 846 kB)

Alle kommuner skal lage en kommunal planstrategi i starten av ny kommunestyreperiode. Planstrategien beskriver kommunens utfordringer og utviklingstrekk, og hovedhensikten med planstrategien er å vurdere hvilke planer som skal utarbeides og revideres i fireårsperioden. 
 

Klikk for stort bildeMiljøverndepartementet (MD) har laget en veileder om kommunal planstrategi som sier litt mer om hva planstrategien skal være - og ikke være. 

Med vedtaket av planstrategien vedtok bystyret at det skal jobbes med en delvis revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, samt Byplan. I tillegg skal flere ulike planer innenfor ulike sektorer som, skole, barnehage, helse, næring, infrastruktur, beredskap, miljø og arealplanlegging revideres og/eller utarbeides.