Kommunedelplaner og områdeplaner

Oversikt over gjeldende kommunedelplaner (KDP) og områdeplaner (OP) i Tønsberg kommune:

Oversikt over gjeldene kommunedelplaner og områdeplaner

Plannavn/Planident

Plankart

Utfyllende bestemmelser

OP Kilen vest/
0704 20140105 
 

Klikk her

Klikk her

OP Kilen/
0704 20100020

Klikk her for del 1

Klikk her for del 2

Klikk her

OP Kilen sørvest/
0704 20140107

Klikk her

Klikk her

KDP Korten/
0704 90012 

Klikk her

Klikk her

KDP Stensarmen/
0704 90011

Klikk her

Klikk her

KDP Husøy/
0704 90007

Klikk her


Klikk her

Byggeskikkveileder Husøy

KDP Sentrum – Byplan 2014-2026/
0704 90014

Klikk her

Klikk her

Kontaktinfo

Avdelingssleder arealplan
Elisabet Finne
Telefon: 33 34 86 22
E-post: elisabet.finne@tonsberg.kommune.no

Kundemottaket
Telefon: 33 34 86 00
E-post: kommuneutvikling@tonsberg.kommune.no