Kommuneplanen 2014-2026 (utgått)

Samfunnsdel og handlingsdel

Kommuneplanens samfunnsdel 2014 – 2026 kan lastes ned her:

 

Arealdel

Arealdelen med vedlegg kan lastes ned her:

Disse kartene er i pdf format. Dersom du ønsker nærmere informasjon om ditt nærområde anbefaler vi kommunens kartløsning.

Retningslinjer til bestemmelsene:

Veileder universell utforming Tønsberg historiske by (PDF, 2 MB)

 

Kommuneplan for Stokke

For Vear gjelder kommuneplan for Stokke inntil pågående revisjon av kommuneplanen er ferdig (i løpet av 2018). Kommuneplan for tidligere Stokke kommune ble vedtatt 2. november 2015.

Stokke kommunes kommuneplan 2016-2025

Plankart for Vear finnes under Tønsberg kommune i kartportalen.