Stortingsvalget 2017

Stortingsvalget 2017 - Klikk for stort bilde I Tønsberg vil valglokalene være åpne søndag 10. september fra kl. 14.00 - 18.00 og mandag 11. september fra kl. 09.00 - 21.00.

Tidligstemme

For velgere som ikke har mulighet for å stemme på valgdagene eller kan forhåndsstemme i perioden 10. august - 8. september, er det mulig å tidligstemme på Tønsberg Rådhus i perioden fra 3. juli til og med 9. august. Ved tidligstemming er ikke de ordinære stemmesedlene med kandidatnavn klare.

Forhåndsstemming

Fra og med 10. august til og med 8. september er det mulig å avgi forhåndsstemmer i vanlig åpningstid ved Servicesenteret på Tønsberg Rådhus og på biblioteket.

Det vil også være mulig å avgi forhåndsstemme ved følgende institusjoner: 
(dato og tidspunkt vil bli satt opp i samarbeid med institusjonene.  Dette vil bli annonsert senere)

 • Eik bo- og behandling 
 • Nes bo- og behandling 
 • Træleborg bo- og behandling 
 • Sem bo- og servicesenter
 • Midtløkken bo- og servicesenter 
 • Slagen bo- og servicesenter 
 • Marie Treschow Maribu 
 • Granly psykiatriske
 • Træleborg seniorsenter 
 • Sykhuset 
 • Sem kretsfengsel
 • Berg kretsfengsel 
 • Greveskogen videregående skole 
 • Wang toppidrett Tønsberg 

Alle stemmeberettigede, uavhengig av hvilken kommune du er manntallsført i, kan forhåndsstemme i Tønsberg. Ta med legitimasjon og valgkort når du skal forhåndsstemme! 

Stemmesedlene som brukes ved tidlig forhåndsstemming, inneholder kun navnene på alle registrerte politiske partier i Norge. Du merker av for det partiet du ønsker å stemme på. Ønsker du å stemme på et parti/gruppe som ikke står på stemmeseddelen, skriver du navnet på partiet/gruppen i det blanke feltet på stemmeseddelen.

Vær oppmerksom på at ikke alle partier stiller til valg i alle fylker. 

Du kan ikke gjøre endringer i rekkefølge på kandidater eller stryke kandidater hvis du forhåndsstemmer før 10. august.

Er du ikke hjemmehørende i Tønsberg?

Dersom du er folkeregistrert i en annen kommune enn Tønsberg, kan du ikke stemme i Tønsberg på valgdagen. Da må du enten forhåndsstemme, eller stemme i hjemkommunen din på valgdagen. 

Valgdagen

I Tønsberg skal stemmegivningen foregå søndag 10. september fra kl. 14.00 – 19.00 og mandag 11. september fra kl. 09.00 – 21.00 på følgende steder: 

 • Sem samfunnshus/idrettshall 
 • Barkåker samfunnshus/idrettshall 
 • Lokalet Fram (Volden) 
 • Eik samfunnshus 
 • Slagenhallen 
 • Allaktivitetshuset på Husøy 
 • Oseberg kulturhus 

På valgkortet vil ditt nærmeste valglokale være oppført, men du kan stemme i alle valglokaler i kommunen. Finn det valglokalet som passer best for deg. 

Stemmerett og manntall

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett. For å kunne stemme, må du være innført i manntallet i en kommune 

Er du innført i manntallet?

Alle med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der folkeregisteret har registrert deg som bosatt den 30. juni i valgåret.

Dersom du flytter til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Stemme i annen kommune enn i din hjemkommune

Forhåndsstemme kan du gjøre i alle landets kommuner, men på valgdagen kan du kun avgi stemme i den kommunen du er manntallsført i.

Velgere bosatt i utlandet

Bor du i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet.

Du kan søke om å bli innført i manntallet ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Forhåndsstemmer du i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan du gjøre i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger. Skjemaet fåes der du forhåndsstemmer.

Dersom du oppholder deg i utlandet, kan du forhåndsstemme i perioden 1. juli til 1. september. Du må selv sørge for å avgi stemmen så tidlig at den når fram til rett kommune før 12. september kl. 17.00.