Valg 2019

Mandag 9. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Re og Tønsberg slås sammen til én kommune fra 1. januar 2020, og ved årets valg skal det velges 49 representanter til kommunestyret i nye Tønsberg kommune.

Stortingsvalget 2017 - Klikk for stort bilde Det avholdes todagersvalg i nye Tønsberg kommune. Det betyr at noen valglokaler vil holde åpent også søndag 8. september. Se nærmere informasjon under valglokaler og åpningstider.

Valgdagen

I Tønsberg skal stemmegivningen foregå søndag 8. september fra kl. 14.00 – 18.00 og mandag 9. september fra kl. 09.00 – 21.00 på følgende steder: 

  • Sem samfunnshus/idrettshall 
  • Barkåker samfunnshus/idrettshall 
  • Lokalet Fram (Volden) 
  • Eik samfunnshus 
  • Slagenhallen 
  • Allaktivitetshuset på Husøy 
  • Oseberg kulturhus 

Les mer om valglokalene på valg.no

På valgkortet vil ditt nærmeste valglokale være oppført, men du kan stemme i alle valglokaler i kommunen. Finn det valglokalet som passer best for deg. 

Husk legitimasjon

Husk legitimasjon når du stemmer! Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon. Legitimasjonen må inneholde velgerens navn, fødselsdato og bilde. Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus eller fengsel, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet.

Valgkort

Alle velgere får tilsendt valgkort. På valgkortet finner du informasjon om hvor og når du kan stemme på valgdagen. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det sparer deg for tid. Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon.

Innbyggerne på Vear

Innbyggerne på Vear har nærmeste valglokale på Sem samfunnshus/idrettshall.

Er du ikke hjemmehørende i Tønsberg?

Dersom du er folkeregistrert i en annen kommune enn Tønsberg, kan du ikke stemme i Tønsberg på valgdagen. Da må du enten forhåndsstemme, eller stemme i hjemkommunen din på valgdagen. 

Stemmerett og manntall

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett. For å kunne stemme, må du være innført i manntallet i en kommune.

Er du innført i manntallet?

Alle med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der folkeregisteret har registrert deg som bosatt den 30. juni i valgåret.

Dersom du flytter til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.


Stemme i annen kommune enn i din hjemkommune

Forhåndsstemme kan du gjøre i alle landets kommuner, men på valgdagen kan du kun avgi stemme i den kommunen du er manntallsført i.

Velgere bosatt i utlandet

Bor du i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet.

Du kan søke om å bli innført i manntallet ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Forhåndsstemmer du i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan du gjøre i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger. Skjemaet fåes der du forhåndsstemmer.

Dersom du oppholder deg i utlandet, kan du forhåndsstemme i perioden 1. juli til 1. september. Du må selv sørge for å avgi stemmen så tidlig at den når fram til rett kommune før 12. september kl. 17.00.

Kart