Re + Tønsberg

re og tonsberg - Klikk for stort bilde I september 2016 vedtok bystyret i Tønsberg og kommunestyret i Re at kommunene skal slå seg sammen med virkning fra 01.01.2020. Kommunen skal hete Tønsberg. Se fremdriftsplanen her.

Fremdriftsplan Re + Tønsberg
Hva Når Merknad/sted:
Tønsberg bystyre og Re kommunestyre vedtar en helhetlig politisk platform for den nye kommunen 26.06.17  
Stortinget behandler kommunereformen Juni 17 Fellesnemnda kan da tre i funksjon
Kgl. res. behandles Sommeren 17  
Felles kommunestyremøte, innkalles av fylkesmannen. Behandling av bl.a. antall medlemmer i kommunestyret, valg av og fullmakter til fellesnemnd. Sommer/høst 17  
Arbeid med å bygge den nye kommunen Aug. 17 - 31.12.19  
Konstituerende møte for den nye kommunen Okt.19  
Ny kommune etablert 01.01.20  

Det ble gjennomført felles by-/kommunestyremøter for Re og Tønsberg 20. juni 2017. I dette møtet ble blant annet politisk plattform for den nye kommunen vedtatt og medlemmer til fellesnemnda ble valgt.

 

Seremoni 1

7. mars 2017 var en milepel for sammenslåingsprosessen mellom Re og Tønsberg.