Re + Tønsberg

re og tonsberg - Klikk for stort bilde I september 2016 vedtok bystyret i Tønsberg og kommunestyret i Re at kommunene skal slå seg sammen med virkning fra 01.01.2020. Kommunen skal hete Tønsberg. 

Egil Johansen første arbeidsdag - Klikk for stort bilde Hilserunde på første arbeidsdag

Egil Johansen ble ønsket velkommen av ordfører Petter Berg på første arbeidsdag 2. januar. Deretter gikk de en hilserunde på rådhuset.

 

Prosjektleder og rådmann for nye Tønsberg

Egil Johansen, nåværende fylkesrådmann, er ansatt som prosjektleder og blir rådmann for nye Tønsberg. Johansen begynner i sin nye jobb tirsdag 2. januar 2018. Hovedarbeidssted blir Tønsberg, men han vil i utgangspunktet ha en fast kontordag i uka på kommunehuset i Re.

Fellesnemnda

Fellesnemnda består av 8 representanter fra hver kommune og er det organet som skal samordne og forberede sammenslåingen. Nemnda har hatt to møter høsten 2017.

 

Fellesnemnda har opprettet to arbeidsutvalg som skal utrede spesielle temaer:

  1. Arbeidsutvalg for kommunevåpen og symboler
  2. Arbeidsutvalg for nærdemokratiordninger


I tillegg er det opprettet et arbeidsutvalg for selve fellesnemnda bestående av ordfører, varaordfører og opposisjonsleder for de to kommunene. Hovedoppgaven er å fastsette agendaen for fellesnemndas møter. Fellesnemnda er satt opp med ett møte pr. måned i 2018. Møtene vil arrangeres annenhver gang i Tønsberg og Re.

Møteplan for 2018.

Fremdrift

Det skal utarbeides en overordnet prosjektplan med framdriftsplan, organisering av arbeidet mm. Det tas sikte på at prosjektplanen skal behandles i fellesnemndas møte 14.02.18. For å bistå i arbeidet med dette arbeidet har prosjektleder engasjert Pål Thalmann, tidligere kommunaldirektør i Tønsberg.

I samme møte vil det også bli lagt fram et budsjettforslag for disponering av de 30,8 mill. kr. som nye Tønsberg har fått i engangsstøtte fra kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Møtereferat og protokoller

Møte i Fellesnemnda 23.11.2017

Møte i Fellesnemnda 9.10.2017

Felles kommunestyremøte for Re og Tønsberg 20.06.2017

Felles kommunestyremøte for Re og Tønsberg  07.03.2017