Re + Tønsberg

re og tonsberg - Klikk for stort bilde I september 2016 vedtok bystyret i Tønsberg og kommunestyret i Re at kommunene skal slå seg sammen med virkning fra 01.01.2020. Kommunen skal hete Tønsberg. 

 

Kom med forslag til kommunevåpen for nye Tønsberg kommune - frist 1. mai

Et av forslagene som har kommet inn. - Klikk for stort bildeEt av forslagene som har kommet inn. Re og Tønsberg slår seg sammen til én kommune fra 1. januar 2020. Den nye kommunen trenger et nytt kommunevåpen. Nå oppfordres alle til å sende inn forslag. Kanskje er det du som har ideen til det som skal bli symbolet på den nye kommunen?

Den som kommer med forslaget eller ideen til motivet til nytt kommunevåpen premieres med kr. 5.000,- samt et innrammet trykk av det nye kommunevåpenet.

Alle er velkomne til å sende inn forslag til nytt kommunevåpen.  Fristen er 1. mai 2018. Forslag sendes på e-post til postmottak@re.kommune.no eller per brevpost til: Re kommune, Postboks 123, 3164 Revetal.

Se oppslag i Tønsbergs blad

Klart for gruppearbeid i kommunesammenslåingen

Gruppeledere for kartleggingsarbeidet. Fre venstre: Mette G. Halvorsen, Jan Eide, Trond Wifstad, Anders Tyvand, Grete Vallumrød, Geir Viksand, Ivar Jostedt, Aase H. Volle, Mette v. Andersen, Ida Charlotte Johre, Unni Bu, Ketil Mastberg, Kåre Conradsen, Egil Johansen - Klikk for stort bildeGruppeledere for kartleggingsarbeidet. Fre venstre: Mette G. Halvorsen, Jan Eide, Trond Wifstad, Anders Tyvand, Grete Vallumrød, Geir Viksand, Ivar Jostedt, Aase H. Volle, Mette v. Andersen, Ida Charlotte Johre, Unni Bu, Ketil Mastberg, Kåre Conradsen, Egil Johansen

Mer enn 120 mennesker deltar i gruppearbeidet når 15 arbeids- og kartleggingsgrupper skal jobbe med sammenslåingen av Re og Tønsberg kommuner. 

– Disse gruppene får en sentral rolle i arbeidet, og vil bidra med informasjon og innspill som blir viktig når fellesnemnda skal fatte sine beslutninger, sier prosjektleder og kommende rådmann i Nye Tønsberg kommune, Egil Johansen. 

Gruppene er nedsatt av Johansen i samarbeid med dagens rådmenn i de to kommunene, og alle gruppene består av ansatte fra både Re og Tønsberg. I tillegg er de tillitsvalgte representert i gruppene, og det er organisasjonene selv som har valgt sine representanter. 

Prosjektteamet på plass

Prosjektteamet i Nye Tønsberg. Fra venstre Anders tyvand, Lise Brit Haugen, Martine Gran, Egil Johansen - Klikk for stort bildeProsjektteamet i Nye Tønsberg. Fra venstre Anders tyvand, Lise Brit Haugen, Martine Gran, Egil Johansen Egil Johansen er ansatt som prosjektleder for sammenslåingen av Re og Tønsberg kommuner, og blir rådmann i Nye Tønsberg kommune fra 1. januar 2020. Nå har han fått med seg tre medarbeidere i et prosjektteam som skal bistå i arbeidet frem til Nye Tønsberg kommune er etablert. 

Egil Johansen (62). Egil har erfaring med kommunesammenslåinger fra tidligere, og var prosjektleder da Våle og Ramnes ble slått sammen til Re kommune i 2002. Han har jobbet i olje- og energidepartementet, vært rådmann i Re og Porsgrunn kommuner, fylkesrådmann i Vestfold fylkeskommune, og hatt ulike stillinger innen økonomi og strategi i Aker AS.

Martine Gran (45), prosjektkoordinator. Martine har vært ansatt som seniorrådgiver i rådmannens stab i Tønsberg kommune. Hun har tidligere blant annet jobbet som rådgiver ved Tønsberg Voksenopplæring og som informasjonskonsulent i Sandefjord kommune.

Lise Brit Haugen (56), prosjektmedarbeider. Lise Brit kommer fra stillingen som rådgiver i rådmannens stab i Re kommune. Hun har tidligere vært ansatt i Oslo kommune, som IT-konsulent i Kunnskapsforlaget ANS, og hun har vært gruppeleder innenfor bl.a. IT-drift i Oslo politidistrikt.

Anders Tyvand (37), kommunikasjonsrådgiver. Anders har tidligere jobbet som kommunikasjonsrådgiver og journalist, og har representert Vestfold på Stortinget for KrF. Han har også vært medlem av Tønsberg bystyre.

Prosjekt-teamet vil ha sin base i Tønsberg rådhus, men vil også ha mye aktivitet på kommunehuset i Re. Prosjektleder vil ha ukentlig kontordag i Re. 

Prosjektplan

- Nå kan vi for alvor sette i gang arbeidet med å etablere Nye Tønsberg kommune, sier prosjektleder og kommende rådmann, Egil Johansen. Onsdag 14. februar 2018 ble prosjektplanen for sammenslåingen av Re og Tønsberg vedtatt av fellesnemnda. 

Hva skjer når?

I oktober 2018 skal ledergruppen for Nye Tønsberg kommune være på plass, og innen 1. september 2019 skal lokalisering av tjenester og stab være avklart. Hva som skjer når i kommunesammenslåingen, kan du se i fremdriftsplanen for prosjektet. 
 

Fellesnemnda

Fellesnemnda - Klikk for stort bildeFellesnemnda

Fellesnemnda består av 8 representanter fra hver kommune og er det organet som skal samordne og forberede sammenslåingen. 

 

Møteplan Fellesnemnda for 2018

Protokoller

 
 
 
 
 

Felles kommunestyremøte for Re og Tønsberg 20.06.2017

Felles kommunestyremøte for Re og Tønsberg  07.03.2017

Politisk plattform

 

 

Tidligere saker

 

Egil Johansen første arbeidsdag - Klikk for stort bilde
Hilserunde på første arbeidsdag

Egil Johansen ble ønsket velkommen av ordfører Petter Berg på første arbeidsdag 2. januar. Deretter gikk de en hilserunde på rådhuset.

 

Prosjektleder og rådmann for nye Tønsberg

Egil Johansen, nåværende fylkesrådmann, er ansatt som prosjektleder og blir rådmann for nye Tønsberg. Johansen begynner i sin nye jobb tirsdag 2. januar 2018. Hovedarbeidssted blir Tønsberg, men han vil i utgangspunktet ha en fast kontordag i uka på kommunehuset i Re.

 

Fremdrift

Det skal utarbeides en overordnet prosjektplan med framdriftsplan, organisering av arbeidet mm. Det tas sikte på at prosjektplanen skal behandles i fellesnemndas møte 14.02.18. For å bistå i arbeidet med dette arbeidet har prosjektleder engasjert Pål Thalmann, tidligere kommunaldirektør i Tønsberg.

I samme møte vil det også bli lagt fram et budsjettforslag for disponering av de 30,8 mill. kr. som nye Tønsberg har fått i engangsstøtte fra kommunal- og moderniseringsdepartementet.