re og tonsberg

I september 2016 vedtok bystyret i Tønsberg og kommunestyret i Re at kommunene skal slå seg sammen med virkning fra 01.01.2020. Kommunen skal hete Tønsberg. Se fremdriftsplanen her.

Seremoni 1

7. mars 2017 var en milepel for sammenslåingsprosessen mellom Re og Tønsberg.

Det ble gjennomført felles by-/kommunestyremøter for Re og Tønsberg 20. juni 2017. I dette møtet ble blant annet politisk plattform for den nye kommunen vedtatt og medlemmer til fellesnemnda ble valgt.