• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Info

Skjemautfylling

Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid for 2 - 5-åringer

Regler om oppholdsbetaling og inntektsdokumentasjon framkommer av Lov om barnehager, Forskrift om foreldrebetaling §3.

 • Foreldrebetaling beregnes fra samlet inntekt i den husholdningen hvor barnet er registrert i Folkeregisteret.
 • Foreldrebetalingen skal for første barn utgjøre maksimalt 6 % av husholdningens samlede personinntekt og skattbar kapitalinntekt.
 • Husholdninger med samlet bruttoinntekt over kr. 548.167,- betaler full pris, kr. 2.990,- for hel plass fra 01.01.2019.
 • 3 - 5-åringer i husholdninger med samlet brutto inntekt under 533.500,- har rett til 20 timer gratis barnehagetilbud per uke.

Krav til søknaden:

 • Siste skattemelding som må vedlegges søknaden som dokumentasjon.
 • Uten dokumentasjon vil høyeste sats bli benyttet, endringer gis ikke tilbakevirkende kraft.
 • Det søkes om reduksjon i foreldrebetaling for ett barnehageår om gangen.
 • Ordningen gjelder private og kommunale barnehager.

Vedtak om reduksjon i foreldrebetaling kan påklages etter forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker, jf. fvl. § 29.

Søknaden gjelder
*
Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.
Vennligst vent...

Loader

Skjemaeier: Tønsberg kommune, fagenhet kommunikasjon | Brukerstøtte telefon: 33 34 80 00 | Brukerstøtte e-post: postmottak@tonsberg.kommune.no