Ledsagerbevis for funksjonshemmede

Hva tilbyr vi?

Et kort som kan gi rabatter til den som er ledsager til en funksjonshemmet. 

Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmede sin ledsager:

  • fri eller rabattert adgang til offentlig kultur tilbud
  • fri eller rabattert adgang til fritids arrangementer 
  • visse transportmidler.

Hvem kan få tilbudet?

Mennesker som på grunn av sin funksjonshemming ikke kan delta i samfunnet uten å ha med seg ledsager, til offentlige kultur- og fritids arrangementer, eller for å benytte offentlige transportmidler. 

Kriterier/vilkår

Normalt vil ordningen gjelde følgende hovedgrupper av funksjonshemminger

  • Bevegelseshemming
  • Hørselshemming
  • Synshemming
  • Psykisk og fysisk utviklingshemming
  • Skjult funksjonshemming som for eksempel alvorlige psykiske lidelser
  • Hjerte/lungesykdommer, allergier og lignende

Slik søker du

Gå inn på søknadsskjema her

Informasjon og veiledning kan du få ved å henvende deg til Servicesenteret i Tønsberg rådhus.

Passfoto må vedlegges søknaden samt uttalelse fra enten fastlege, legespesialist, offentlig godkjent helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialseksjon, som bekrefter søkers funksjonshemming.

Hva skjer videre med din søknad?

Søknader behandles av Servicesenteret. 

Deretter får du svar om du har fått tildelt tjenesten eller ikke.

Vi sender deg ledsagerbeviset i posten.

Hva koster det?

Det er gratis å få ledsagerbeviset. 

Det er den enkelte arrangør eller transportselskap som avgjør om de aksepterer ledsagerbeviset , og hvilken rabatt ledsagerbeviset gir.

Noen vil kreve full pris av kortholderen dersom ledsager går gratis. 

Kontakt oss

Tønsberg kommune
Servicesenteret
Postboks 2410
3104 Tønsberg

Besøksadresse : Halfdan Wilhelmsensgt 1 C, inngang fra Seebergsgt. 

Telefon: 33 34 80 00

Klage

Får du avslag på din søknad om ledsagerbevis kan du klage på vedtaket innen en frist på 3 uker fra du mottok vedtaket. Klagen sendes til Tønsberg kommune Servicesenteret. 

Klageinstans er Klageutvalget i Tønsberg kommune, men før klagen sendes dit skal den sendes til Servicesenteret som vil vurdere om det er grunn til å endre vedtaket. Opprettholdes vedtaket sendes saken til Klageutvalget for behandling.