NAV Tønsberg

Bemannet åpningstid

Mandag: 12.00 - 14.00
Tirsdag - fredag 11.00 - 14.00

Dørene vil være åpne fra kl 09.00 - 15.00 for de som har timeavtale utenom åpningstiden.

Kontaktinformasjon:

NAV Tønsberg
Postboks 2093 Postterminalen
3103 Tønsberg

Telefon: 55 55 33 33

Faks: 33 51 29 01

Kontaktinfo

NAV Tønsberg
Postboks 2093 Postterminalen
3103 Tønsberg

Telefon: 55 55 33 33

Faks: 33 51 29 01