Økonomisk rådgivning

Gjeldsrådgivning er et tilbud rettet mot personer med gjelds- og betalingsproblemer.

Formålet med økonomisk rådgivning og  gjeldsrådgivning er å gi råd, veiledning og praktisk bistand til personer/familier, slik at man får kontroll og styring over sin økonomi.

Gjeldsrådgniving kan fås ved å ta kontakt med Nav Tønsberg, tlf 55553333. Du blir først satt i kontakt med en saksbehandler, som eventuelt henviser videre til gjeldsrådgiver.
 

Kontaktinfo

NAV Tønsberg
Postboks 2093 Postterminalen
3103 Tønsberg

Telefon: 55 55 33 33

Faks: 33 51 29 01