Rus og psykisk krisehjelp

I kritiske eller livstruende situasjoner skal du straks ringe Øyeblikkelig hjelp på telefonnummer 113. Er det mistanke om overdose skal du også ringe 113

Forklar hva som har skjedd, fortell hvilken adresse du ønsker hjelpen til og hvilket telefonnummer du ringer fra.

Hvis situasjonen ikke er akutt, det vil si at det ikke er fare for liv og helse, kan du kontakte fastlegen din, eller nærmeste legevakt.

 

I tillegg finnes følgende tilbud til personer som er i psykisk krise:

Mental helse 

Si det med ord: Hjelpetelefonen som alltid er åpen

Klikk for stort bilde

 

 

 

 


Kirkens SOS 

Et menneske å snakke med når livet er som verst, døgnåpen

Klikk for stort bilde