Kompetanse- og utviklingssenteret - KUOL

Kompetanse- og utviklingssenteret - KUOL

KUOL er et kunnskapsbasert utviklingssenter for ledere og ansatte. Formålet er å styrke virksomhetene i arbeidet med å skape optimale oppvekst- og læringsforutsetninger for alle barn og unge. Vi er et åpent og inkluderende senter som gir råd og veiledning.

Vi kan tilby

 • støtte til implementering av nasjonale og lokale planer og føringer.
 • opplæring slik at ansatte er oppdatert på ny kunnskap og forskning.
 • lederutvikling og bidra til å skape lærende organisasjoner.
 • støtte og pådrivere for at barn og unge skal oppleve gode miljøer, livsmestring, læring, trivsel, inkludering og fellesskap.
   

Hvordan bruke tjenesten?

Oppdrag til KOUL meldes i hovedsak gjennom kommunalsjef eller virksomhetslederne.

Alle ansatte kan komme med direkte innspill på aktuelle temaer som det ønskes kurs eller veiledning på.
 

Eksempler på oppgaver og oppdrag for senteret

 • Implementerer statlige føringer og planer
  • Fagfornyelse
  • Inkluderende fellesskap
  • Inkluderende barnehage- og skolemiljø
 • Kvalitets- og lederutvikling, eksempelvis
  • Barnehage- og skolevandring
  • Kvalitetssamtaler
 • Systematisk kompetanseheving av ansatte og ledere
 • Støtter og veileder enkeltskoler og barnehager i deres utviklingsarbeid
 • Arrangerer og bidrar faglig i rektor- og barnehageledermøter
 • Gir veiledning til nyansatte pedagoger i barnehage og skole
 • Gjennomfører evalueringer av pedagogiske tiltak
 • Deltar i kommunens kriseteam og beredskapsteam mot mobbing.
 • Har ansvar for gjennomføring og oppfølging av ungdataundersøkelsen
 • Arrangerer elevrådskonferanser
 • Samarbeider med ulike aktører for kursvirksomhet, eksempelvis USN.

Hvem er vi?

Heidi Dickinson
leder

Anne Gunn Akselsen
seniorrådgiver

Birgitte Søderstrøm
seniorrådgiver

Eva-Mette Strand
seniorrådgiver

Geir Pettersen
psykologspesialist

Monica Nes
rådgiver

Torild Arnesen
seniorrådgiver

Hvor finner du oss?

Vi har lokaler i Revetalgata 5 på Revetal. Ringeklokke ved hoveddøren.

Vi har flere møterom og lånekontorer. Disse kan bookes i Outlook, #Revetalgata R – navn på møterom. Gratis parkering rett ved lokalene.

Til toppen