Ny plan for skole- og barnehagestruktur

Skole- og barnehagestrukturplanen for Tønsberg kommune skal opp til politisk behandling høsten 2022. Planen inneholder tre alternative løsninger for fremtidig barnehagestruktur, og tre alternative løsninger for fremtidig skolestruktur.

Det gjennomføres nå en innspillsrunde, og du kan komme med dine innspill til planen frem til 26. juni!   

Til toppen