For ansatte i skole og barnehage

For ansatte i skole og barnehage

Kort fortalt

  • PPT undersøker om barn og unge kan ha behov for ekstra hjelp i barnehage og skole. 
  • Tilbyr opplæring, råd og veiledning til foreldre, ansatte i barnehager og skoler.

Hvem kan ta kontakt med oss?

Henvisninger til PPT skjer i samråd med foreldre og sendes fra skole, barnehage, helsestasjon og andre instanser. Foreldre må gi skriftlig samtykke. Foreldre kan også ta kontakt selv.

Lavterskeltilbud barnehage

Konsultasjonsteam for barnehage

Foreldre og ansatte i barnehage kan ta kontakt hvis de ønsker å drøfte med fagpersoner fra PPT.

Bestill tid fra dette skjemaet

Tverrfaglig konsultasjonsteam for private barnehager

Foreldre og ansatte i barnehage kan ta kontakt hvis de ønsker å drøfte med med flere ulike fagpersoner som er PP-tjener, helsesykepleier og fagperson fra barnevernet.

Send e-post til cathrine.alstad@tonsberg.kommune.no

Ressursteam for kommunale barnehager (tverrfaglig)

I ressursteamet deltar helsesykepleier/Familiehuset, barnevernet og PPT. Det er et ressursteam i hvert opptaksområde. Ta kontakt med din styrer for mer informasjon.
 

Lavterskeltilbud skole

Kontaktmøter på skolene

Foreldre og ansatte i skole kan ta kontakt hvis de ønsker å drøfte med fagpersoner fra PPT. Ta kontakt med inspektør eller rektor for mer informasjon.

Tverrfaglig team

Foreldre og ansatte i skole kan ta kontakt hvis de ønsker å drøfte med med flere ulike fagpersoner som er PP-tjener, helsesykepleier og fagperson fra barnevernet. Ta kontakt med inspektør eller rektor for mer informasjon.

Skolefraværsteamet

Gå til siden for skolefraværsteam
Les skolefraværsveilederen her.  (PDF, 2 MB)

Individuell henvisning

Før et barn eller ungdom blir henvist til PPT skal det ha vært drøftet i konsultasjonsteam i barnehager eller kontaktmøte i skole, fortrinnsvis sammen med foreldrene. Tiltak skal være prøvd ut og evaluert.

Samarbeidsfigur PPT - Klikk for stort bilde 

Skjemaer

Henvisning barn

Vedlegg henvisning PPT - Pedagogisk rapport fra barnehage

Vedlegg henvisning PPT - Pedagogisk rapport fra skole

Vedlegg henvisning PPT - opplysninger fra foreldre og samtykke (PDF, 220 kB)

Vedlegg henvisning PPT - elevens vurdering
 

Systemarbeid

PPT kan bidra på systemnivå. Dette kan både være forebyggende tiltak men vi kan også gå inn å veilede i barnehageavdeling eller klasse etter henvisning.

  • Hjelp med klassemiljøer/klasseledelse for å bedre læringsmiljøet
  • Tverrfaglig innsats i barnehage og skole
  • Hjelp med organisering og tilrettelegging i barnehager
  • Veiledning på tiltak, kurs/seminarer innenfor ulike vanskeområder
  • Arbeid med å få til bedre lese- og skriveopplæring
  • Psykisk helse
  • Oppmerksomhet/uro/konsentrasjonsvansker

 

Henvisning systemarbeid

Til toppen