Hjelp til voksne

Hjelp til voksne

Kort fortalt

 • Voksne som har rett til grunnskoleopplæring, kan ha rett til spesialundervisning. Dette vurderes av PPT etter henvisning. Henvisning skjer vanligvis i samarbeid med Tønsberg læringssenter.
 • Vårt oppdrag er å veilede voksenopplæringen, og sørge for at skolen ved behov gir tilpasset undervisning eller spesialundervisning.
 • Voksne som ønsker utredning av lese- og skrivevansker, mattevansker eller har behov for psykologisk bistand, men ikke trenger grunnskoleopplæring, vil ikke få utredning av kommunal PPT. Se under for hvilke andre muligheter som finnes.

Henvisning voksne

Vedlegg henvisning PPT - Pedagogisk rapport fra skole
 

Andre steder som gir hjelp til voksne

 • Voksne som får opplæring på videregående nivå, kan kontakte PP-tjenesten i fylket om utredning der.
  Les mer på Vestfold og Telemark fylkeskommunes sider
 • Voksne studenter kan kontakte studiestedet for å undersøke om de kan tilby utredning.
 • NAV tilbyr i noen tilfeller utredning. Ta kontakt med NAV for å avklare om dette kan gjelde deg og hvilke vilkår som gjelder.
  Gå til NAV sine nettsider
 • Voksne kan kontakte fagpersoner med privatpraksis for å få utredning.
Til toppen