Logopedtjenesten for barn og ungdom

Illustrasjonsbilde av smilende jente. - Klikk for stort bilde

  

 

Kort fortalt

Logopedtjenesten for barn arbeider med barn og unge som strever med:

  • Uttalevansker/språklydsvansker (fra fylte 4 år)
  • Stamming/taleflytvansker (uavhengig av alder)

Tjenestene er gratis
Du kan be om logopedisk konsultasjon uten henvisning

Logopedtjenesten gir spesialundervisning eller spesialpedagogisk hjelp til barn og ungdom som strever med talen.

Logopedene jobber etter Opplæringsloven §5-1 og Barnehageloven §31.Barn og ungdom med en medisinsk diagnose som påvirker talen og/eller språket (f.eks. syndromer, spalte, autisme, psykisk utviklingshemming), har rett til hjelp av privatpraktiserende logoped. Les mer om regelverket for logoped og audiopedagog her. 

Dette dekkes av Helfo.

Hva tilbyr logopedtjenesten?

 

Hvem kan bli henvist?  

Barn i barnehagealder som viser vansker med taleflyten/stamming bør henvises til oss i Logopedtjenesten eller privat logoped. Dette bør skje så fort disse vanskene oppdages, uavhengig av alder. Elever i grunnskolen med taleflytvansker skal henvises til privat logoped. Kostnadene dekkes av Helfo. Se mer informasjon om refusjon fra HELFO her. 

Barn som viser vansker med språklydene må være fylt 4 år før de kan henvises. Barnets rett til logopedhjelp for språklydsvansker vurderes ut fra normalutvikling. Under kan du se oversikt over når det er forventet at barn skal mestre de ulike språklydene.

Ved bekymring for barnets språk før fylte fire år, anbefaler vi at dere tar kontakt med PPTs konsultasjonsteam for barnehager.  

 

Ønsker du å henvise?

Klikk deg inn på linken, og følg instruksjonene.

Henvisningsskjema til logopedtjenesten

 

Hva koster tjenesten?

Logopedtjenesten for barn og ungdom er gratis.
 

Hvem jobber her?

Ta kontakt med barnehagen, skolen eller direkte med oss.
 

Cathrine Kruge – logoped
Telefon: 948 11 579
cathrine.kruge@tonsberg.kommune.no

 

Heidi Staff-Iversen Eikeland – logoped
Telefon: 926 28 075
heidi.staff.iversen.eikeland@tonsberg.kommune.no

 

Kristine Sørby – logoped (60 % stilling) 
Telefon: 941 75 592
kristine.sorby@tonsberg.kommune.no

 

Mariann Eikaas – logoped (50% stilling)
Telefon: 905 17 063
mariann.eikaas@tonsberg.kommune.no

 

Synnøve Lia Bjønnes – logoped 
Telefon: 480 38 672
synnove.lia.bjonnes@tonsberg.kommune.no

 

Logopedtjenesten for barn og ungdom er en del av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).
 

Logoped for voksne

Logopedtjeneste for voksne, se mer på Tønsberg Læringssenter