Logopedtjenesten for barn

Logopedtjenesten for barn

Logopedtjenesten for barn er en del av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Vi arbeider med barn fra 4 år og unge som strever med:

  • uttalevansker/språklydsvansker
  • stamming/taleflytvansker og stemmevansker

Logopedisk konsultasjon

Hvis du er usikker på om et barn har behov for logopedhjelp, så kan du be om en konsultasjon (samtale). Dette er et lavterskeltilbud innen de logopediske fagområdene språklydsutvikling og taleflytvansker (stamming og løpsk tale). Målgruppen er foresatte, helsesykepleiere, samt ansatte i barnehager og skoler.

Konsultasjonsmøter tilbys en tirsdag i måneden i logopedtjenestens lokaler på rådhuset i Tønsberg.

Infoskriv for logopedisk konsultasjon (PDF, 131 kB)

Bestille samtaletime

Send e-post til Eva B. Nielsen: eva.bowig.nielsen@tonsberg.kommune.no. Det er viktig at du informerer om hva du ønsker å drøfte, barnets alder, og hvor mange som ønsker å delta på møtet (f. eks kun foreldre, eller barnehage og foreldre sammen).
 

Undervisning

Vi gir direkte undervisning til både førskole- og skolebarn. Skolebarna får undervisningstilbudet på sin hjemmeskole i skoletiden. Førskolebarn får undervisningstilbud i Logopedtjenestens lokaler på rådhuset i Tønsberg. 
 

Veiledning

Vi gir veiledning til viktige personer rundt de barna vi jobber med, som foreldre, lærere og assistenter.
 

Stamming

Førskolebarn som stammer får ofte sitt tilbud som indirekte stammebehandling. Det vil si at vi gir veiledning til foreldre og ansatte i barnehagen.

Når det gjelder stamming, bør barnet henvises så tidlig som mulig, før fylte 4 år.
 

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med barnehagen, skolen eller direkte med oss.

Heidi Staff-Iversen Eikeland – logoped
Telefon.: 33 40 60 64 / 926 28 075
E-post:  heidi.staff.iversen.eikeland@tonsberg.kommune.no

 

Cathrine Kruge – logoped
Telefon: 948 11 579
E-post: cathrine.kruge@tonsberg.kommune.no

 

Mariann Eikaas – logoped
Telefon: 905 17 063
E-post: mariann.eikaas@tonsberg.kommune.no

 

Borghild Sølvik – logoped
Telefon.: 408 05 811
E-post: borghild.solvik@tonsberg.kommune.no

 

Synnøve Lia Bjønnes
Telefon: 480 38 672
E-post: synnove.lia.bjonnes@tonsberg.kommune.no

 

Kristine Sørby – logoped (60 % stilling) - Permisjon
Telefon: 480 38 672
E-post: kristine.sorby@tonsberg.kommune.no

 

Logoped for voksne

Logopedtjeneste for voksne, se mer på Tønsberg Læringssenter

Til toppen