Logopedtjenesten for barn

Logopedtjenesten for barn

Kort fortalt

Logopedtjenesten for barn arbeider med barn og unge som strever med:

  • uttalevansker/språklydsvansker (fra 4 år)
  • stamming/taleflytvansker

Logopedisk konsultasjon

Hvis du er usikker på om et barn har behov for logopedhjelp, kan du be om en konsultasjon (samtale). Dette er et lavterskeltilbud innen de logopediske fagområdene språklydsutvikling og taleflytvansker (stamming og løpsk tale). Målgruppen er foresatte, helsesykepleiere, samt ansatte i barnehager og skoler.

Konsultasjonsmøter tilbys en tirsdag i måneden i logopedtjenestens lokaler på rådhuset i Tønsberg.

Infoskriv for logopedisk konsultasjon (PDF, 102 kB)
 

Slik bestiller du konsultasjon (samtaletime)

Send e-post til hei@tonsberg.kommune.no. Det er viktig at du informerer om hva du ønsker å drøfte, barnets alder, og hvor mange som ønsker å delta på møtet (f. eks kun foreldre, eller barnehage og foreldre sammen).
 

Henvisning til logoped

Foreldre, barnehage, skole eller andre instanser kan sende henvisning til logopedtjenesten. Fyll ut skjemaet under.

Henvisningsskjema til logopedtjenesten


Undervisning

Vi gir direkte undervisning til både førskole- og skolebarn. Skolebarna får undervisningstilbudet på sin hjemmeskole i skoletiden. Førskolebarn får undervisningstilbud i Logopedtjenestens lokaler på rådhuset i Tønsberg. 
 

Veiledning

Vi gir veiledning til viktige personer rundt de barna vi jobber med, som foreldre, lærere og assistenter.
 

Stamming

Førskolebarn som stammer får ofte sitt tilbud som indirekte stammebehandling. Det vil si at vi gir veiledning til foreldre og ansatte i barnehagen.

Når det gjelder stamming, bør barnet henvises så tidlig som mulig, før fylte 4 år.
 

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med barnehagen, skolen eller direkte med oss.

Heidi Staff-Iversen Eikeland – logoped
Telefon: 926 28 075
heidi.staff.iversen.eikeland@tonsberg.kommune.no

 

Cathrine Kruge – logoped
Telefon: 948 11 579
cathrine.kruge@tonsberg.kommune.no

 

Mariann Eikaas – logoped
Telefon: 905 17 063
mariann.eikaas@tonsberg.kommune.no

 

Borghild Sølvik – logoped
Telefon.: 408 05 811
borghild.solvik@tonsberg.kommune.no

 

Synnøve Lia Bjønnes – logoped
Telefon: 480 38 672
synnove.lia.bjonnes@tonsberg.kommune.no

 

Kristine Sørby – logoped (60 % stilling) - Permisjon
Telefon: 480 38 672
kristine.sorby@tonsberg.kommune.no

 

Logopedtjenesten for barn er en del av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).
 

Logoped for voksne

Logopedtjeneste for voksne, se mer på Tønsberg Læringssenter

Til toppen