Skolefraværsteam

Skolefraværsteam

Skolefraværsteamet har ukentlige konsultasjonstid. Ta kontakt med skolen eller Eva Bøwig Nielsen på telefon 33 40 60 40 om du ønsker å snakke med oss.

Til toppen