Skolefraværsteam

Skolefraværsteam

Skolefraværsteamet har ukentlige konsultasjonstid. Ta kontakt med skolen eller Knut Olav Sundby på

 knut.olav.sundby@tonsberg.kommune.no eller telefon 906 13 769 om du ønsker å snakke med oss.

Til toppen