Forsterket enhet O-21, Revetal ungdomsskole

Forsterket enhet O-21, Revetal ungdomsskole

Kort fortalt

 • Revetal ungdomsskole har et forsterket opplæringstilbud for elever på  8. til 10. trinn.
 • Forsterket enhet er et spesialpedagogisk tilbud for elever som trenger en helhetlig spesialpedagogisk opplæring. Vi tar imot elever fra alle skolene i hele kommunen.
 • Vi har plass til 10 elever.
 • Elever som søkes hit har i hovedsak avvik fra ordinær læreplan i alle fag og har behov for omfattende tilrettelegging av skoledagen. 

Læringsutbytte, mestring og utvikling

Mål for elevene på forsterket avdeling er optimalt læringsutbytte, mestring og utvikling individuelt, og i fellesskap med andre elever.

Opplæringen vil ha fokus på følgende hovedområder:

 • Selvstendighet og egenomsorg (å kunne ta vare på seg selv, kropp og helse)
 • Sosial ferdighetstrening (sosial, faglig og kulturell læring gjennom deltakelse i et jevnaldringsmiljø)
 • Grunnleggende ferdigheter (lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter)
 • Trening i hverdagslivets ferdigheter
 • Nærmiljø og samfunn (styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett)
 • Lesestrategier og lærestrategier
 • Egne tilpassede læringsmål.

Metoder for aktiv deltakelse og egenaktivitet

Forsterket avdeling legger til rette for metoder som gir elevene læring gjennom aktiv deltakelse og egenaktivitet på ulike arenaer som uteskole, gymsal og skolekjøkken.

Grupper

Elevene organiseres med tilhørighet i større og mindre grupper avhengig av elevgrunnlaget. Innenfor de ulike gruppene legges det til rette for individuell tilpasning av lærestoffet ut fra den enkelte elevs forutsetning.

Personalet

Personalet består av pedagoger, vernepleiere, fagarbeidere og assistenter.

Slik søker du

Det søkes særskilt til forsterket avdeling. Sakkyndig vurdering fra PPT legges ved søknaden.

Søknadsfrist 1. februar.

Klikk her for å søke

Til toppen