Digital hjemmeskole for 1. - 10. klasse fram til juleferien

Digital hjemmeskole for 1. - 10. klasse fram til juleferien

Ordfører Anne Rygh Pedersen - Klikk for stort bildeTønsberg kommune innfører digital hjemmeundervisning for 5. til 10. klasse fra og med torsdag 16. desember og fram til juleferien. For trinnene 1. til 4. klasse innføres tilsvarende ordning fra mandag 20. desember.

Det vedtok formannskapet i et ekstraordinært møte i ettermiddag. Innstillingen fra kommunedirektøren på bakgrunn av kriseledelsens råd, var at hjemmeundervisningen skulle gjelde elever i 5. – 10. klasse.

Overgangen til hjemmeundervisning gjøres i to omganger slik at familiene med de minste barna får litt ekstra tid til å områ seg. 

Stort smittetrykk

Digital hjemmeundervisning innføres på grunn av stort smittetrykk i Tønsberg og i skolene, bemanningssituasjonen i skolene og risikoen for økende smitte.

- Vi får daglig rapporter fra foreldre som er redde for smitte fra skolen og enten holder elevene hjemme eller søker om permisjon fra skolen for barna. Ved noen skoler er også nær halvparten av alle ansatte hjemme på grunn av smitte og sykdom, forteller ordfører Anne Rygh Pedersen.

Elever som har særskilte behov for å være på skolen samt elever med foreldre eller foresatt i samfunnskritiske funksjoner, vil få unntak fra hjemmeundervisning.

Kommunens tiltak for barn og unge med særlig fokus på psykisk helse får oppdrag med å følge opp elever som får digital hjemmeundervisning.

Kan bli reduserte åpningstider i barnehagene

For å sikre forsvarlig drift av barnehagene vurderes behovet for redusert åpningstider.

Det er den enkelte styrer i barnehagen som i samråd med administrasjonen, får fullmakt til å innføre reduserte åpningstider.

Foreldre og foresatte får nærmere informasjon fra sine barnehager om hva som gjelder for dem.

Til toppen