Gult nivå på skoler og barnehager

Gult nivå på skoler og barnehager

Espen Riiser, kommunalsjef oppvekst og læring. Anders Tyvand Regjeringen har innført nye tiltak for å håndtere koronapandemien. Det innebærer blant annet at alle barneskoler, ungdomsskoler og barnehager i Tønsberg kommune skal drives på gult nivå i trafikklysmodellen.

- Jeg tror alle hadde håpet å unngå det, men nå er vi altså tilbake på gult nivå. Det betyr først og fremst at vi må å forholde oss til kohorter igjen, sier Espen Riiser, kommunalsjef for oppvekst og læring i Tønsberg kommune.

Det overordnede målet ved gult nivå er å begrense antallet kontakter for både voksne og barn, og å holde oversikt over kontaktene.

- Alle barnehager, barneskoler og ungdomsskoler drives på gult nivå fra og med i morgen, men noen har innført gult nivå allerede i dag, sier Riiser.

- Krevende situasjon

Det aller viktigste smitteverntiltaket, er fremdeles at både barn og voksne som er syke eller har nylig oppståtte luftveissymptomer holder seg hjemme.

- Det er viktig at alle overholder den regelen. Samtidig fører økt fravær til at noen skoler og barnehager i perioder kan oppleve bemanningsutfordringer. Når vi nå skal drive på gult nivå, legges det i tillegg føringer på bruk av bemanningen som gir skoler og barnehager mindre fleksibilitet i hvordan de organiserer hverdagen sin. Derfor kan det oppstå situasjoner der både barnehager, skoler og SFO får så store bemanningsutfordringer at de ser seg nødt til å redusere tilbudet noe. Hvis det skulle bli nødvendig, vil foreldrene eventuelt få informasjon direkte fra den enkelte skole eller barnehage, sier Riiser.

Det er også innført nye regler for karantene og isolasjon, og Riiser oppfordrer alle til å sette seg inn i reglene. Oppdaterte regler finner du på helsenorge.no.

Kriseledelsen i Tønsberg kommune følger utviklingen tett, og gjør fortløpende vurderinger av behovet for eventuelle lokale tiltak. 

Kohorter i barnehagen

 • Avdelingen regnes som en kohort.
 • For basebarnehager bør barna deles inn i grupper tilsvarende størrelse på en avdeling med barn i samme alder.
 • Faste ansatte per avdeling/ kohort.
 • Blanding av barn og ansatte på tvers av kohorter begrenses så langt det er mulig.
 • To kohorter kan imidlertid samarbeide for praktisk gjennomføring av barnehagedagen. Samarbeid kan foregå utendørs der det er mulig.
 • Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter.
 • Hvilke kohorter som samarbeider kan endres ukentlig, etter en helg.
 • Innendørs kan kohorter som ikke samarbeider passere hverandre og være kortvarig i samme område (inntil 15 minutter).
 • Kohortene (som ikke samarbeider) bør ha ulike lekeområder ute. Enten kan de bruke uteområder etter hverandre, eller så kan uteområdet deles inn i soner. Det er ikke nødvendig å rengjøre uteområdene.

Kohorter på skolen

 • Klassen regnes som en kohort.
 • For baseskoler bør elevene deles inn i grupper tilsvarende størrelsen på en vanlig klasse.
 • Blanding av elever på tvers av kohorter begrenses så langt det er mulig.
 • To kohorter kan imidlertid samarbeide for praktisk gjennomføring av skoledagen. Samarbeid kan foregå utendørs der det er mulig.
 • Hvilke kohorter som samarbeider kan endres ukentlig etter en helg.
 • Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter.
 • Innendørs kan kohorter som ikke samarbeider passere hverandre og være kortvarig i samme område (inntil 15 minutter).
 • Det anbefales ulike lekeområder ute for kohortene som ikke samarbeider. Enten kan de bruke uteområder etter hverandre, eller så kan uteområder deles inn i soner. Det er ikke nødvendig å rengjøre uteområdene.
Til toppen