Karlsvika alternative skole

Karlsvika alternative skole

Karlsvika alternative skole er et kommunalt tilbud i Tønsberg kommune, som er underlagt Ringshaug ungdomsskole. Skolen holder til i landlige omgivelser ved sjøen, 8 km øst fra Tønsberg sentrum. 

Klikk for stort bilde  

Om skolen

Skolen har eksistert siden 1991, og er nå et etablert tiltak innenfor skoleetatens budsjett. I dag er den administrativt underlagt Ringshaug ungdomsskole. Det er seks elevplasser ved skolen. Personal-gruppen består av en lærer, en barnevernspedagog og en lærerassistent.

Det legges stor vekt på at undervisningen tilpasses den enkelte elevs behov og forutsetninger for å oppnå høy grad av mestring. Dette gjennomføres ved å undervise i liten gruppe og veksle mellom teoretisk og praktisk undervisning. Den enkelte elev får utarbeidet individuell opplæringsplan, der det gis rom for utvidet bruk av praktisk/estetiske fag og aktiviteter. Vårt hovedfokus er at eleven ønsker å komme på skolen hver dag!

Søknad

Søknadsfristen for et nytt skoleår er 1. mars. Sosiallæreren ved nærskolen sørger for at prosedyrene følges og hjelper eleven og de foresatte med søknaden. Foresatte søker og eleven samtykker.

Søknadsskjema for Karlsvika alternative skole

Elever som kommer til oss

Målgruppen er elever på 9. og 10. trinn som av ulike årsaker har utfordringer med å gå på nærskolen sin i vanlige klasser. Målgruppen er elever med innadvendt atferdsproblematikk.

Elevene kan ha utfordringer som:

  • Skolevegring
  • Konsentrasjonsvansker
  • Sosiale utfordringer som f.eks. ulike former for angst, sosial tilhørighet, samspill.

Kontakt oss

Karlsvikveien 40
3150 Tolvsrød

Telefon
33 33 07 70
917 80 122

Teamleder
Mona Dahl

E-post
mona.dahl@tonsberg.kommune.no

Virksomhetsleder/rektor
Mette Krogh

Telefon
33 34 84 01

E-post
mette.krogh@tonsberg.kommune.

Til toppen