Priser og økonomi

Priser og økonomi

En leilighet i Anders Madsensgate kan være veien inn på boligmarkedet for deg som er ung og ikke har opparbeidet egenkapital! 

Du kan få kjøpt en leilighet i Anders Madsensgate 7 selv om du ikke oppfyller kravet om 15 prosent egenkapital for å få lån i banken. 

Du får kjøpt leiligheten til under markedspris. Når du vil selge, kjøper kommunen leiligheten tilbake. Prisen du får, er den samme som du gav, regulert for prisvekst i henhold til konsumprisindeksen. 

Bygg egenkapital!

Etter hvert vil du kanskje ha behov for en større bolig. Da vil du ha også behov for egenkapital når du skal be banken om et større lån. Den egenkapitalen kan du bygge opp mens du bor i Anders Madsens gate!

Du bygger egenkapital først og fremst gjennom ved å betale ned gjelden din. I 2020 var prisen 1.860.000 kroner for den minste leiligheten. Dersom du hadde lånt dette beløpet kunne du i løpet av fem år ha bygget deg opp en egenkapital på 480.000 kroner. Dette eksempelet tok utgangspunkt i en rente på 2% med 30 års nedbetalingstid på lånet og en årlig prisvekst på 2,5 %.

Det er ikke sikkert at forutsetningene er de samme i dag, ta kontakt med banken din for rådgivning og hjelp til å se hvordan dagens forutsetninger vil virke inn på regnestykket.

Dette eksempelet forutsetter en rente på 2%, 30 års nedbetalingstid på lånet og 2,5% årlig prisvekst.

Les mer om "leie til eie" her.

Til toppen