Omsorgsbolig

Kort fortalt

Eldre, syke, personer med nedsatt funksjonsevne og andre som har behov for tilrettelagt bolig, kan søke om å få leie omsorgsbolig.

Ordinær omsorgsbolig

Ordinær omsorgsbolig er for eldre, syke, funksjonshemmede og andre som har behov for tilrettelagt bolig.

En omsorgsbolig er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt for at du skal kunne motta nødvendige tjenester og omsorg. Boligen er ditt eget hjem, og tildeling av hjemmetjenester skjer som for andre hjemmeboende.

Les mer om hjemmetjenester

Den som tildeles omsorgsbolig leier boligen av Tønsberg kommune.

Du vil etter behov få vedtak på nødvendig praktisk bistand (hjemmehjelp) og helsetjenester (hjemmesykepleie) i hjemmet.

 

Omsorgsbolig med heldøgns bemanning

Boliger med heldøgns bemanning er for personer som har store problemer med å klare seg i egen bolig. 

 

Hvem kan søke?

Du må bo i Tønsberg kommune.
 

Slik søker du

Du som har behov for tjenesten eller pårørende søker ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester. Du kan velge om du vil søke elektronisk eller bruke papirskjema. 

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (ID-porten)

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester for deg som vil fylle ut på papir (PDF)
 

Hva koster det?

  • Du leier bolig av Tønsberg kommunale Eiendom. Leiepris varierer ut fra størrelsen på boligen. 
  • Det er egenandel hvis du får tildelt hjemmetjenester.
  • Det betales kostpenger til felles måltider. 

 

Hva skjer videre?

Din søknad vil bli behandlet av saksbehandler i Virksomhet tildeling helse- og omsorgstjenester. Saksbehandler vil kontakte deg for nærmere kartlegging. Du vil motta vedtak på om omsorgsbolig innvilges eller avslås etter en individuell vurdering.

Ved innvilgelse av bolig må det tegnes husleiekontrakt med Tønsberg kommunale Eiendom.

 

Klage

Du kan klage på vedtaket.


Annen info

Du må bruke egen fastlege.

Det er ofte ventetid på å få omsorgsbolig.

 

Kontakt oss

For hjelp til søknaden din, eller for andre spørsmål, ta gjerne kontakt med oss.

Telefon 33 34 87 30 (telefontid mandag til fredag: kl.10.00 -14.00)