Omsorgsbolig

Omsorgsbolig

Kort fortalt

Eldre, syke, funksjonshemmede og andre som har behov for tilrettelagt bolig, kan søke om å få leie omsorgsbolig.

Ordinær omsorgsbolig

Ordinær omsorgsbolig er for eldre, syke, funksjonshemmede og andre som har behov for tilrettelagt bolig.

En omsorgsbolig er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt for at du skal kunne motta nødvendige tjenester og omsorg. Boligen er ditt eget hjem, og tildeling av hjemmetjenester skjer som for andre hjemmeboende.

Den som tildeles omsorgsbolig leier boligen av Tønsberg kommune.

Omsorgsbolig med heldøgns bemanning

Boliger med heldøgns bemanning er for eldre som ikke har behov for sykehjemsplass, men som har store problemer med å klare seg i egen bolig. 

Det betales kostpenger til felles måltider. 

Du vil etter behov få vedtak på nødvendig praktisk bistand og helsetjenester i hjemmet.

Hvem kan søke?

Du må bo i Tønsberg kommune.

Slik søker du

Du søker om omsorgsbolig ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester. Søknadsskjema sendes til Tønsberg kommune.

Hva koster det?

Du leier bolig av Tønsberg kommunale Eiendom. Leiepris varierer ut fra størrelsen på boligen. 

Det er egenandel på praktisk bistand i omsorgsboligene.

Hva skjer videre?

Din søknad vil bli behandlet av saksbehandler i Virksomhet tildeling helse- og omsorgstjenester. Saksbehandler vil kontakte deg for nærmere kartlegging. Du vil motta vedtak på om omsorgsbolig innvilges eller avslås etter en individuell vurdering.

Ved innvilgelse av bolig må det tegnes husleiekontrakt med Tønsberg kommunale Eiendom.

Klage

Du kan klage på vedtaket.


Annen info

Du må bruke egen fastlege.

Det er ofte ventetid på å få omsorgsbolig.

Kontakt oss

For hjelp til søknaden din kan du kontakte Tildeling helse- og omsorgstjenester på telefon 33 34 87 30.

Telefontid:
Mandag til fredag: kl.10.00 -14.00.

Til toppen