Hvem fortjener årets arbeidsmiljøpris?

Har du en kollega som gjør litt ekstra for at alle skal ha det bra eller en leder som systematisk jobber med arbeidsmiljøet? Da kan du nominere de til årets arbeidsmiljøpris!
 

Vi vil at Tønsberg kommune skal være et godt sted å jobbe. Når vi har det godt på jobben øker også jobbengasjementet og det er bra for helsa vår. Derfor vil vi vise frem de som gjør litt ekstra for arbeidsmiljøet.

 

Prisen vil deles ut til en virksomhet, en avdeling, et fagmiljø, en gruppe eller en enkeltperson som aktivt har bidratt til å sette fokus på arbeidsmiljøet i kommunen vår. 

 

I tillegg til heder og ære vil vinneren også få 20.000 kroner som kan brukes til arbeidsmiljø-
tiltak på egen arbeidsplass. 

 

Frist for nominasjon er 1. november 2023. 

 

 

Kriterier: 

Utfra en helhetlig vurdering så ønsker vi å dele ut prisen til den eller de som har oppfylt minst ett av følgende kriterier:

  • Jobbet systematisk og målbevisst med HMS – arbeidet eller gjennom sitt arbeid har utvist særlig ansvar og bevissthet rundt HMS – tiltak.
  • Utført tiltak som har hatt en positiv innvirkning på arbeidsmiljøet for eksempel: bidratt til økt motivasjon, entusiasme og godt humør, inkludering og mangfold.
  • Hatt ekstra fokus på IA-avtalen ved skape en arbeidshverdag der det er plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall (Inkluderende arbeidsliv).
  • Noen som med sitt gode humør sprer særlig trivsel og arbeidsglede på arbeidsplassen
  • Jobbet systematisk med arbeidsmiljøet enten ved etterarbeid med 10-faktor og/eller bruk av verktøyene i arbeidsmiljøportalen.

Juryen består av hovedverneombud, en hovedtillitsvalgt, kommunalsjef HR

Les begrunnelsen for etableringen av prisen i sin helhet på denne lenken.  (PDF, 644 kB)