Støttekontakt

Støttekontakt

Kort fortalt

Støttekontakt er et tilbud til personer i alle aldre som har behov for sosialt samvær eller støtte for å delta i aktiviteter utenfor hjemmet.

Hva tilbyr vi?

Støttekontakt er en tjeneste som gis til personer som trenger hjelp til å få en aktiv fritid. En støttekontakt kan tilby sosialt samvær etter behov og ledsagelse til ulike fritidsaktiviteter. Fritidstilbudet skal baseres på den enkelte brukers ønsker, behov og forutsetninger.

Noen ganger gjelder oppdraget enkeltpersoner, andre ganger en gruppe - kanskje i samarbeid med frivillige organisasjoner.

Hvem kan få tilbudet?

Voksne over 18 år i Tønsberg kommune som trenger hjelp til å få en aktiv fritid kan søke tjenesten. Det gjøres individuelle vurderinger og fattes vedtak etter gjeldene regler.

Slik søker du

Dersom du ønsker tjenesten kan du fylle ut søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester.

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester

Hva koster det?

Tjenesten er gratis

 

Støttekontakt

 

Her finner du oss

Til toppen