Støttekontakt

Støttekontakt

Kort fortalt

Støttekontakt er et tilbud fra skolealder og oppover som har behov for sosialt samvær eller støtte for å delta i aktiviteter utenfor hjemmet.

Hva tilbyr vi?

Støttekontakt er en tjeneste som gis til personer som trenger hjelp til å få en meningsfull fritid. En støttekontakt kan tilby sosialt samvær etter behov og ledsagelse til ulike fritidsaktiviteter. Fritidstilbudet skal baseres på den enkelte brukers ønsker, behov og forutsetninger.

Noen ganger gjelder oppdraget enkeltpersoner, andre ganger en gruppe - kanskje i samarbeid med frivillige organisasjoner.

Hvem kan få tilbudet?

Personer fra skolealder og oppover i Tønsberg kommune som trenger hjelp til å få en meningsfull fritid. Det gjøres individuelle vurderinger og fattes vedtak etter gjeldene regler.

Slik søker du

Dersom du ønsker tjenesten kan du fylle ut søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester. Velg skjema etter om du er over eller under 20 år.


For deg over 20 år

Søknader behandles av Tildeling helse- og omsorgstjenester. 

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester over 20 år

For deg under 20 år

Søknader behandles av Tjenester for barn og unge med nedsatt funksjonsevne (TFF) 

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester under 20 år (PDF, 297 kB)

 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis

Lyst til å bli støttekontakt?

 

Til toppen