SMART barnevern

SMART barnevern

Kort fortalt

Smart barnevern er et veiledningstiltak for barn, unge og deres familier som ønsker hjelp til å endre en vanskelig livssituasjon.

Hva er SMART barnevern?

Smart barnevern veileder familien gjennom samtaler, hjemmebesøk, observasjoner, samarbeid med nettverk og andre offentlige samarbeidspartnere.

Hvem kan få tilbud?

Familier som er i kontakt med barneverntjenesten kan få tilbud om Smart barnevern.

Hvordan få tilbudet?

Det er barneverntjenesten som sammen med familien vurderer om Smart barnevern er riktig tiltak for familien.

Til toppen