Demens

Demens

Kort fortalt

Demens skyldes sykdom i hjernen. De vanligste symptomene er dårligere hukommelse, problemer med språket og vanskeligheter med daglige gjøremål. Tønsberg kommune kan tilby demenskoordinator, aktivitetsvenn, dagtilbud og omsorgsbolig.   

Til toppen