Alle sykehjem

Alle sykehjem

Kort fortalt

Sykehjem er et tilbud til eldre som har et stort behov for omsorg og pleie hele døgnet, men som ikke trenger behandling på sykehus.

  • 4 kommunale sykehjem; Eik, Nes, Re og Træleborg
  • 2 privat-drevne sykehjem; Maribu og Marie Treschow

Felles for alle sykehjem

Alle pasientene med langtidsvedtak har eget rom med bad. Møblering avtales med personalet.  Alle rommene har uttak for TV og bygningen har trådløst nett. Avdelingene har tilgang til hage/sansehage. I hver enhet/ avdeling er det fellesarealer hvor måltider og aktiviteter foregår. Sykehjemmene har egne kjøkken og vaskeri. 

Måltider

Sykehjemmene i Tønsberg har «Ernæring» som satsningsområde, og følger Helsedirektoratets retningslinjer iht. ernæringskartlegging, næringsinnhold, måltidsfrekvens og individuelt behov.

Sykehjemslege

Ved de kommunale sykehjemmene er det ansatt faste sykehjemsleger.

Kultur og aktiviteter

Det er flere aktiviteter og kulturarrangementer på sykehjemmene. De kommunale sykehjemmene har knyttet til seg «Aktivitetsdosetten», en metode som sikrer beboerne ved sykehjemmene aktiviteter tilpasset deres interesser og behov.

Oppslag om ukentlig/månedlig aktiviteter finnes i avdelingene og i resepsjonen.

Frisør og fotterapeut

Sykehjemmene har frisør og fotterapeut på huset noen dager i uken.

Besøkstid

Familie og venner er velkommen på besøk. Det er ingen spesiell besøkstid, men alltid lurt å avklare med avdelingen hvilke klokkeslett som er best for den enkelte.

Kompetanse

Vi legger vekt på et tverrfaglig samarbeid som skal være til det beste for beboerne. Personalet består av lege, sykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere og pleieassistenter. Det er også samarbeid med ergoterapeut, fysioterapeut og aktivitør.

 Alle beboerne har en pasientansvarlig sykepleier og primærkontakt.
Sykehjemmene har fokus på kompetanseutvikling for ansatte med regelmessig kursing og internundervisning.

Til toppen