Priser for sykehjemsplass 2022

Priser for sykehjemsplass 2022

Priser 2022
Egenandel Gjelder
kr 180,- per døgn Maks egenandel korttidsopphold (inntil 60 døgn)
kr 100,- per dag/natt Maksimal egenandel dag- eller nattopphold
kr 9 100,- fribeløp per år Langtidsopphold
75% av inntekt inntil 1G* Langtidsopphold betaling pr. år fratrukket fribeløp
85% av inntekt over 1G* Langtidsopphold, rett til å beholde minst 25% av 1G*+ fribeløp til eget bruk
kr 44 100,- fribeløp per år Langtidsopphold der beboer uten selv å ønske det, legges på dobbeltrom
kr 106 399,- Folketrygdens grunnbeløp*

*G = Grunnbeløp i folketrygden

Til toppen