Ergoterapi for barn 0-20 år

Ergoterapi for barn 0-20 år

Kort fortalt

  • Vi jobber for at barn og unge med nedsatt funksjonsnivå, skal delta i dagliglivets aktiviteter.
  • Vi tilbyr behandling, trening og tilrettelegging.
  • Hjelpen kan du få i hjemmet, på helsestasjonen, skolen eller på arenaen for fritidsaktivitet.

Hva gjør vi?

Vi undersøker og kartlegger hvilke utfordringer du har i hverdagen. Det kan være motorikk, språk, kognisjon og/eller sansemessige vansker. Ut ifra de behov og ønsker du har, kan vi sette inn ulike tiltak. Eksempler er:

  • funksjonstrening.
  • tilrettelegging av de fysiske omgivelsene i hjem, barnehage, skole og fritid.
  • rådgivning og veiledning.
  • formidling og tilpassing av tekniske hjelpemidler og opplæring i disse.
  • vurdering og hjelp til søknad om spesialtilpasset bil fra NAV.

Hvem kan søke?

Barn og unge 0-20 år med

  • ulike utfordringer i hverdagslivet som gir begrensninger i aktivitet og deltakelse.
  • funksjonsnedsettelse i form av motoriske, kognitive og/eller sansemessige vansker.

Slik søker du

Henvendelsesskjema ergoterapitjenesten 0-20 år

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Kontakt oss

Telefon: 33 34 84 60

E-post: helsestasjon@tonsberg.kommune.no
E-posttjenester skal ikke brukes til fortrolig og sensitiv informasjon. Oppgi telefonnummer så ringer vi deg.

Besøksadresse

Slagen Helsestasjon
Kastanjeveien 22, 3150 TOLVSRØD

Ergoterapeuter

Aila Semb
Telefon: 480 34 358
E-post: aila.semb@tonsberg.kommune.no

Hanne-Mari Arnhus
Telefon: 912 43 827
E-post: hanne.mari.arnhus@tonsberg.kommune.no

Til toppen