Digihelsestasjon - kontakt helsestasjonen via Helsenorge

Digihelsestasjon - kontakt helsestasjonen via Helsenorge

Kort fortalt

Tønsberg kommune har tatt i bruk digihelsestasjon. Her kan du

  • sende og motta meldinger fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten
  • se avtaler og avbestille avtaler
  • få varsler om planlagte avtaler på tekstmelding eller e-post

Alt dette finner du på Helsenorge.no eller i Helsenorge-appen. 

Bruk Helsenorge på vegne av dine barn

For å bruke Helsenorge på vegne av barn logger du først inn som deg selv. Deretter velger du hvem du vil se opplysningene for eller utføre tjenester på vegne av.

På Helsenorge kan du representere barn du har foreldreansvar for, og se deres helseopplysninger, med noen begrensninger:

  • Hvis en eller flere av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet, vil begge foreldre kunne representere barnet.
  • Hvis ingen av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet, vil ingen av dem kunne representere barnet.

Du kan bruke Helsenorge på vegne av barn under 12 år. Når barnet fyller 12 år vil innsynsretten for foreldre automatisk reduseres. Etter fylte 12 år kan du derfor ikke lenger sende melding på vegne av barnet. Du kan fortsatt se alle timeavtaler, med mindre avtalen er unntatt foreldreinnsyn.

Ungdommer over 16 år

For unge over 16 år har ikke foreldre lenger tilgang til tjenester på vegne av barnet. De som har BankID eller tilsvarende kan selv logge inn og bruke tjenestene.

Lurer du på noe?

Mer informasjon om løsningen finner du på Helsenorge.no.

Til toppen