Avlastning 0-20 år

Avlastning 0-20 år

Kort fortalt

Avlastning er en tjeneste for deg som forelder eller pårørende med et særlig tyngende omsorgsarbeid for barn opp til 20 år.

Formål

Formålet med avlastningstjenester er å hindre at du blir overbelastet, å gi deg mulighet til å få nødvendig og regelmessig fritid og ferie, og gi deg mulighet til å delta i vanlige aktiviteter.

Avlastning er gratis.
 

Slik søker du

Hvis den du gir omsorg til er under 20 år, kan du sende en skriftlig søknad ved å fylle ut skjemaet under. 

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester for barn


Veiledning

Ta gjerne kontakt for veiledning og hjelp til søknaden.

Sentralbord Forvaltning og Koordinering: 408 05 820 (mandag - fredag 10.00 - 14.00)
 

Avlastningstiltak

Det er mange måter å avlaste deg som pårørende. De viktigste tiltakene vi har i Tønsberg kommune er avlastning i kommunal avlastningsbolig (Årfuglveien Ressurssenter), Senter for forebygging og Husøy senter) eller privat avlastning.


Har du lyst til å bli avlaster?

For å kunne bli avlaster må du være over 18 år og være interessert i andre mennesker. Ut over dette er det ingen krav til formell utdanning, men personlig egnethet vil bli vektlagt. Avlaster må undertegne taushetsplikt, og det kreves politiattest. 

Det gis lønn etter gjeldende satser.

Fyll ut søknadsskjemaet under.

Søknadsskjema for å bli avlaster


Har du spørsmål?

Ta kontakt med koordinator Hilde Wang
Telefon 977 39 533
hilde.wang@tonsberg.kommune.no


Klage

  • Du har rett til å klage på vedtaket innen fire uker fra du mottar vedtaket.
  • I klagen må du nevne hvilket vedtak du klager på og hva du ønsker å få endret på. 
  • Din saksbehandler i TFF kan gi veiledning dersom du ønsker det.
  • Du må sende klagen til TFF, som som  vurderer klagen først. Hvis vi ikke tar klagen din til følge, sender vi den til Fylkesmannen i Vestfold for endelig avgjørelse.  
  • Ønsker du å klage på måten tjenesten blir utført på henvender du deg til leder for enheten som du mottar tjenestene fra.

Det er pasient- og brukerombud i alle fylker. Der kan du henvende deg dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Til toppen