Trygghetsalarm

Trygghetsalarm

Kort fortalt

Alarmknapp som du kan ha på armen eller i kjede rundt halsen.

Du kan tilkalle hjelp hele døgnet.

Hva er trygghetsalarm med brannvarsler?

Trygghetsalarm med brannvarsling er et hjelpemiddel du kan bære på armen eller i snor rundt halsen. Alarmknappen brukes for å tilkalle hjelp i akutte situasjoner når som helst på døgnet.  Trygghetsalarmen fungerer kun inne i hjemmet ditt. Hvis du utløser en trygghetsalarm, vil alarmsentralen umiddelbart ta kontakt med deg. 

Hvem kan søke?

Du må bo i Tønsberg kommune kunne bruke alarmen. 

Ved vurderingen av om du skal få trygghetsalarm vil kommunen ofte se på om det foreligger:

  • Sykdom eller tilstand som medfører akutt behov for hjelp
  • Reell fare for fall
  • Problemer knyttet til utrygghet og engstelse

Hvordan fungerer trygghetsalarmen?

Når du trykker på knappen utløses en alarm. Den ringer  automatisk til et helsefaglig alarmmottak (Doro trygghetssentral). Brannvarselenheten har direktekontakt med 110 sentralen.

Alarmmottaket har nødvendig person- og helseopplysninger om deg. 

Hvis det er nødvendig, vil hjemmesykepleien bli kontaktet og besøke deg for å bistå med nødvendig hjelp. Alarmknappen fungerer hele døgnet. 

Slik søker du:

Du søker om trygghetsalarm ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester. Søknadsskjema postlegges til Tønsberg kommune, se «Veiledning til utfylling av søknadsskjema.

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester

Hva koster det?

Du må betale en egenandel for tjenesten.

Trygghetsalarm - egenandel

Trygghetsalarm
Egenandel Inntekt G*
kr. 362 pr. mnd inntil kr. 199 716 inntil 2G
kr. 390 pr. mnd inntil kr. 299 574 2G - 3G
kr. 451 pr. mnd inntil kr. 399 432 3G - 4G
kr. 491 pr. mnd inntil kr. 499 290 4G - 5G
kr. 507 pr. mnd over kr. 499 290 over 5G

*G=Grunnbeløpet i folketrygden pr. 01.05.2019 kr. 99 858

Hva skjer videre?

Din søknad vil bli behandlet av saksbehandler i Virksomhet tildeling helse- og omsorgstjenester. Saksbehandler vil kontakte deg for nærmere kartlegging. Du vil motta vedtak på om tjenesten innvilges eller avslås etter en individuell vurdering.

Klage:

Du kan klage på vedtaket. Informasjon om hvordan du klager gis i vedtaket.

Annen info:

Det vil bli installert en nøkkelboks utenfor din inngangsdør. Vi trenger derfor nøkkel til din bolig. Kommunen sørger for installering av nøkkelboks og alarm.

Nøkkelen leveres til hjemmesykepleien.

Kontakt oss:

I forbindelse med søknaden din kan du kontakte Virksomhet Tildeling helse- og omsorgstjenester på telefonnummer 33 34 87 30 i åpningstiden klokken 10:00 og 14:00.

Til toppen