Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie

Kort fortalt

  • Råd, bistand og veiledning for å kunne mestre egen helse
  • Nødvendig helsehjelp

Vi jobber for at du skal oppleve mestring, medvirkning og mening. Tjenesten er døgnkontinuerlig.

Du kan få hjelp og veiledning til nødvendig helsehjelp dersom du på grunn av sykdom, skade, funksjonssvikt eller høy alder har behov for dette.

Hvem kan søke?

Du som bor eller oppholder deg i Tønsberg kommune og som har behov for nødvendige helsetjenester. Du må ikke ha en diagnose eller henvisning fra lege for å ha rett til nødvendig helsehjelp i hjemmet.

Hva får du?

  • Hjelp til å mestre egen helse
  • Opplæring og vedlikehold av ferdigheter
  • Hjelp til grunnleggende helse og pleiebehov
  • Hjelp til oppfølging av ernæring
  • Assistanse til legemiddelhåndtering
  • Omsorg ved livets slutt
  • Betjening av trygghetsalarm

Slik søker du

Du søker om helsetjenester i hjemmet ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester. Søknadsskjema sender du til Tønsberg kommune.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Hva skjer videre?

Saksbehandler i Virksomhet tildeling helse- og omsorgstjenester behandler din søknad. Vi kontakter deg for nærmere kartlegging av dine behov. En individuell vurdering gir grunnlag for om søknaden blir innvilget eller avslått.  Vedtaket sendes til deg.  

Klage

Du kan klage på vedtaket. Informasjon om hvordan du klager gis i vedtaket.

Kontakt oss

For hjelp til søknaden din kan du kontakte Tildeling helse- og omsorgstjenester på telefon 33 34 87 30.
Åpningstider: mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00

Kontakt hjemmesykepleien

Til toppen