Planer for psykisk helse, rus og selvmordsforebygging

Tønsberg kommune skal lage én plan for psykisk helse og rusforebygging, og én plan selvmordsforebygging. Planene skal omhandle både barn, unge og voksne, og skal være grunnlaget for kommunens arbeide med psykisk helse, rus og selvmordsforebygging. 

Vi inviterer innbyggere, foreninger, samarbeidspartnere, politikere, rådsmedlemmer og ansatte til å skape planene sammen med oss. Vi ønsker å vite hva som er viktig for deg! 

På grunn av pandemien har vi lagt opp til en digital samskapingsprosess torsdag den 27. januar kl. 18-21. Du kan melde deg på og delta som privatperson, eller som representant for en forening.

 

Kontakt oss

Elisabeth Skjæveland Paulsen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 909 38 233
Til toppen