Planer for psykisk helse, rus og selvmordsforebygging

Tønsberg kommune skal lage én plan for psykisk helse og rusforebygging, og én plan selvmordsforebygging. Planene skal omhandle både barn, unge og voksne, og skal være grunnlaget for kommunens arbeide med psykisk helse, rus og selvmordsforebygging. 

Vi inviterte innbyggere, foreninger, samarbeidspartnere, politikere, rådsmedlemmer og ansatte til å skape planene sammen med oss. Tusen takk til alle som har deltatt og kommet med viktige bidrag! 

Arbeidet med planene er nå avsluttet, men planene legges ut på høring frem til 1. mai. Les planene, og gis oss dine innspill! 

 

Til toppen