Plan for psykisk helse og rus

Plan for psykisk helse og rus

Planen for psykisk helse og rusforebygging skal gjelde for innbyggere i alle aldre. 

Planen skal ha fokus på å fremme god psykisk helse. Den skal beskrive mål og tiltak som kan forebygge, fange opp og bistå de som er i ferd med å utvikle eller har utviklet et psykisk helse- eller rusproblem.

Aktuelle spørsmål

  • Hvilken kompetanse er det behov for at kommunen har? 
  • Hva fungerer godt i dagens tjenester, hva mangler, og hva kan kommunen gjøre annerledes?
  • Hvordan kommunen best hjelpe mennesker ut av rusproblemer? 
  • Hvordan kan vi sørge for at ikke flere begynner å ruse seg? 

Nyttige ressurser

Sammen om mestring – lokalt psykisk helse og rusarbeid for voksne, veileder fra Helsedirektoratet 
Folkehelsemeldingen – Gode liv i et trygt samfunn 
Opptrappingsplan for barn og unges psykisk helse

Bli med på digital samskapingsprosess torsdag 27. januar! 

Meld deg på her.

Til toppen