Plan for selvmordsforebygging

Plan for selvmordsforebygging

 Målet med den selvmordsforebyggende planen er å øke fokuset på hvordan vi styrker den psykiske helsen og bedre forebygger at mennesker tar sitt eget liv. Vi ønsker at flest mulig skal få økt kunnskap om selvmordsrisiko og hva man kan gjøre for å forebygge selvmord.

Aktuelle spørsmål

  • Hvordan kan kommunen best mulig hjelpe mennesker som sliter med tanker om å ta sitt eget liv? 
  • Hva fungerer godt i dagens tilbud, og hva mangler? 
  • Hvordan kan kommunen sikre god oppfølging av etterlatte etter selvmord? 

Nyttige ressurser

Regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord
Folkehelseinstituttets temaside om selvmordstanker og selvmord
 

Bli med på digital samskapingsprosess torsdag 27. januar! 

Meld deg på her.

Til toppen