Rus og avhengighet for voksne

Kort fortalt

  • Hvis du opplever å ha et rusproblem, er det viktig å ta tak i problemene så tidlig som mulig
  • Vi har lokaler både på Revetal i Harald Heggestadsvei 1 og i Tønsberg sentrum i Stoltenbergsgate 3, tredje etasje
  • Tønsberg kommune har et variert tjenestetilbud for å kunne hjelpe voksne personer som har problemer med rus og avhengighet