Søke helse- og omsorgstjenester til personer over 20 år

Søke helse- og omsorgstjenester til personer over 20 år

Kort fortalt

  • Tildeling helse- og omsorgstjenester behandler alle søknader om helse- og omsorgstjenester til personer over 20 år.
  • Det er felles søknadsskjema for alle tjenestene.

Tildeling helse- og omsorgstjenester tar i mot og utreder søknader for de fleste kommunale helse- og omsorgstjenestene. Ta gjerne kontakt for veiledning og hjelp til søknaden.
 

Telefon: 33 34 87 30 (Telefontid: 10.00 - 14.00)
 

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester med veileder

 

Behandling av søknad

Når du har søkt og saken er vurdert, vil kommunen sende skriftlig avgjørelse enten du får innvilget tjenester eller ikke. Dersom din søknad blir helt eller delvis innvilget, vil det i vedtaket stå hvilke tjenester du har fått og hvor omfattende de er.

Klage

Du har rett til å klage hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått. Du kan klage dersom du er uenig i omfanget av vedtaket.

Klagen skal sendes til Tildelingskontoret for ny vurdering av saken. Dersom klagen ikke tas til følge, blir saken sendt videre til fylkesmannen eller den lokale klagenemnda for endelig avgjørelse.

 

Klageskjema

 
Til toppen